Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden H.1439 Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Erbain ziyareti sayısına yönelik teknik açıklama

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği 20 Safer 1439 (10 Kasım 2017) akşamı Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü (Erbain) ziyaretini eda etmek ve anmak için Mukaddes Kerbelâ şehrine gelen ziyaretçi sayısı ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Açıklama metninde şunlar yer aldı:

“Selâm olsun Huseyn’e, Huseyn oğlu Ali’ye, Huseyn’in evlatlarına ve Huseyn’in dostlarına! Hüccet İmam’a (O'na selâm olsun), Yüce Mercii’lere ve İslam âleminin tümüne Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü (Erbain) münasebetiyle taziyelerimizi sunarız. Allah’tan (Azze ve Celle) Müslüman memleketleri her türlü kötülükten muhafaza buyurmasını; Ebu Abdullah Hz. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretçilerini sağ salim, amellerinin de itaatlerinin de kabul edilmesi ile ganimet bulmuş olarak şehirlerine (ya da) vatanlarına geri döndürmesini ve ziyaret sevabının savaş cephelerinde bekleyen kardeşlerimizi de kapsamasını niyaz ederiz. Çünkü kuşkusuz ziyaretçi kardeşlerimiz onları dualarında unutmamışlardır.”

Mukaddes Kerbelâ şehri bu yıl milyon (ölçekli) mubarek ziyarette Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretçileri ve misafirleri ile şereflendirmiştir. Mukaddes Türbeler hizmetkârları saygıdeğer ziyaretçileri karşılayıp onlara hizmetler sunarak yüce bir şeref kazanmışlardır. Bu hizmetler çok sayıda etkinliği kapsamıştır. Bunlardan biri de ziyaretçi sayısının belgelenmesidir. Bu da (Bağdat – Kerbelâ, Babil – Kerbelâ, Necef – Kerbelâ ve Huseyniye – Kerbelâ) güzergâhlarına özel gözetleme kameraları kurularak ziyaretçi sayımının yapılması ile gerçekleşmiştir. Dört güzergâh üzerinden 7 - 20 Safer günleri (20 Safer Sabah 11:00’e kadar) arasında geçen ziyaretçi sayısı 13874818 (onüç milyon sekizyüzyetmişdört bin sekizyüzonsekiz) olarak tespit edilmiştir. Yüce Mevlâ’dan (Azze ve Celle) herkesten (amellerini) kabul buyurmasını ve bizleri sevdiği ve hoşnut olduğu (amelleri işlemeye) muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Şüphesiz O Semî-i Mucîb’dir! (Pek işiten ve dualara icabet edendir)!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: