Hz.İmam Huseyn’in kızı Hz. Sekîne’nin (Onlar’a selâm olsun) vefâtı hatırası münasebetiyle…

Pâk, iffetli hanımefendi Hz. Sekîne (O'na selâm olsun)….Kendi döneminin hanımlarının en üstünlerinden, en güzel ahlaklılarından, en zahidelerinden (Dünyadan yüz çevirenlerinden), en âbidelerinden (çok ibadet edenlerinden) biriydi. Çok fasih (uzdil) konuşurdu, yaşantısı pek güzeldi. Cömertliği pek çok, aklı pek üstündü. Asil huylara sahipti. Davranışları da şemâili de pek güzeldi.Masumlar ile akrabalığı: Hz.İmam Ali ve Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) torunu, Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kızı, Hz.İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bacısı ve Hz.İmam Muhammed Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) halasıydı.Adı ve nesebi: Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn’in kızı Sekîne (Allah'ın selâmı hepsine olsun)Annesi: Kelboğullarından Adiyy oğlu İmri’ul Kays’ın kızı RebâbKerbelâ’da bulunması: Hz. Sekîne (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Taff gününde (Aşûra Faciası’nda) Kerbelâ’daydı. Kerbelâ’da Babası Hz.İmam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (Allah'ın selâmı hepsine olsun) büyük faciaları ve musibetleri görmüştü. Katledilmesi sonrası Babası’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) pâk bedenine sarılmıştı.Esirler Kervanı’ndakilerden biri oluşu: Hz. Sekîne, Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hanedânının diğer hanımefendileri ile beraber esir edilip Kerbelâ şehitlerinin mızraklara takılmış başlarıyla birlikte Kufe’den Şam’a götürüldü. Sonrasında Ağabeyi Hz.İmam Zeynelabidîn (O'na selâm olsun) ile birlikte Medîne-i Münevvere’ye geri döndü.Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) O’na sevgisi: Rivayetlerde Yezid’in Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) hanımları karşısında getirildiğinde Hz. Rebâb’a (Hz. Sekîne’nin annesi) şöyle dediği geçmiştir: Huseyn’in senin ve kızın hakkında şöyle dediği sen misin?:Ömrüne yemin olsun ki ben severim,Sekîne ve Rebâb’ın içinde olduğu EviSeverim ikisini de, (onlar) için malımın çoğunu harcarım,Sitem eden kimsenin (bunun için ettiği) de, sitem değildir nezdimdeVefâtı: Şezârat-ı Zeheb kitabında zikredildiği üzere Hz. Sekîne (Allah'ın selâmı üzerine olsun) 5 Rebîülevvel H.117 senesinde Medîne-i Münevvere’de vefât etmiş ve Bakî Kabristanlığı’na defnedilmiştir. Seyyid Muhsin el-Emîn de Âyan isimli kitabında; O’nun vefatının 5 Rebiülevvel 117 senesinde Perşembe günü gerçekleştiğini aktarmıştır. Ulemalar arasında meşhur görüş Medîne’de defnedilmiş olduğu yönündedir.Doğduğu günde, vefât ettiği günde ve inşa’Allah yeniden diriltileceği günde O Pâk, âlime hanımefendiye selâm olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: