Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Altın Eyvanı’nın güçlendirilmesi ve tezhibi projesinde II. aşama çalışmaları başladı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziya Mecîd Saiğ; Mukaddes Ziyaretgâh’ın Altın Eyvan olarak bilinen bölümünün duvarlarının güçlendirilmesi ve yeniden tezhibi (altın ile kaplanması) projesinin II. aşamasına başlandığını ilan etti. Projenin II. aşaması Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble Kapısı’nın karşısında yer alan Harem-i Mutahhar bölümüne ait ana kapıyı kapsıyor. Projenin ilk aşamasında bu kapının sağ ve solunda yer alan bölümlerde çalışmalar yapılmıştı.

Saiğ açıklamasına şöyle devam etti: “II. aşama ilk aşamanın devamı niteliğinde olup Mukaddes Türbe’nin yapısına estetik katacaktır. Bu aşamada Mukaddes Tübe mimarisinde yer alan yapıları, bu yapıların sürekliliklerini koruma ve bakımını yapmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mukaddes mekânın kültür ve uygarlık mirasının izlerini; üstün ve sağlam nitelikli yapılarla koruyacak olan bu aşama (resmi) onay almış teknik ve mühendislik planlar doğrultusunda uygulanmaktadır.”

“Bu aşama kapsamında yapılacak en önemli çalışmaların başında eski tuğlaların sökülmesi ve kapının duvarının bakımının yapılması geliyor. Çünkü eski tuğlalar ve temeli kilden ibaret. Toprağın altında bir deirnliği bulunuyor. Onunla zemini birbirinden ayıran hiçbir izole tabaka bulunmuyor. Tuğlaların kılcal emilimi çok yüksek yerlere ulaşmış. Bu da üst seviyede bir rutubete neden olmuş. Bu rutubet de bir yandan duvarlara bir yandan da onu örten altın (alaşımlı) bakır tabakanın yüzeyine olumsuz etki etmiş. Bu da oksitlenme ve kararmaya yol açmış.”

“Teknik personel eski altın tabakaları söküp alçı kalıntıları ve eski malzemeleri kaldıracak; ardından duvarın bakımını yapıp ve içindeki yarıklar ile zarar gören yerleri onaracak, sonra da duvara ona destek olacak bir beton duvar ile takviye yapacaktır. Bu (beton) duvarın kalınlığı, duvarın gerektirdiği ve duvarda yer alan zikzaklar ile uyumlu doğrultusunda belirlencek. Sonra bu iki duvar birbirine özel demirler ile bağlanıp tek bir kütle haline getirilecektir. Bunlar yapılırken hem duvarların birbirine tutunmasını hem de ana avlunun üzerini örten tavan ile bu tavan yapımı kapsamında eklenen diğer yapılardan gelen yüke dayanmasını arttırmak için başka malzemeler ile kaplama yapılacaktır.”

Söz konusu proje; bu alanda uzman isimler tarafından gerçekleştirilen çok sayıda araştırma ve laboratuar analizi sonucunda kararlaştırılmıştır. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda; Altın eyvan ve direklerinin Sahn-ı Şerîf’in (Mukaddes Ziyaretgâh’ın ana avlusunun) üzerini örtmesi için inşa edilen tavanın yükünü çekme kapasitesi ölçülmüş ve bu projeden gelen yüklerin ağırlığını çekmeye hazır olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden de altın eyvanın duvarları ve direklerini güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Proje çalışmaları birçok aşamaya bölünmüş olup aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu aşamaların sonuncusu da ana kapı olarak belirlenmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: