مرجعیت اعلای جهان تشیع : پیروزی بر داعش به معنای پایان جنگ با ترور و تروریستها نیست و مبارزه با آن در ریشه کن نمودن ریشه های فکری و دینی آن و خشکاندن منابع مالی، انسانی و رسانه ای آن نهفته است.

مرجعیت اعلای جهان تشیع در آخرین خطبه نماز جمعه که به "خطبه پیروزی" موسوم گردیده نسبت به سهل انگاری در برخورد با تروریستها و بالاخص نیروهای تروریستی مخفی و گروهگ های خفته آن که منتظر فرصت هستند هشدار داده، بر ریشه کن نمودن ریشه های تفکر تند رو آنها که خطری بالقوه برای شهروندان به شمار می رود هشدار داده و گفتند: صاحبان افکار تند به همزیستی مسالمت آمیز و اختلاف آراء اعتقاد نداشته و همین افکار بود که گروهک تروریستی داعش را بوجود آورد.

مرجعیت اعلای شیعیان این پیروزی را سرآغاز مهم نگاشتن تاریخ و البته نه پایان نبرد با تروریستها توصیف نمودند چرا که افکار منحرف و کسانی که این افکار را ترویج می دهند دشمنان دین و جامعه اسلامی هستند.

مرجعیت در فرازی دیگر از سخنان خود در خطبه پیروزی به موضوعات مهم مرتبط با ایجاد فضایی امن که باید بدان توجه نمود اشاره کردند و گفتند: این نبرد با وجود افرادی که بواسطه افکار تکفیری تروریستها گمراه شده و زندگی مسالمت آمیز با افرادی را که با ایشان اختلاف نظر دارند را نمی پذیرد ادامه خواهد داشت. این جنگ با وجود افرادی که از قتل افراد غیر نظامی و به اسارت گرفتن زنان و کودکان و خراب نمودن شهرها برای تحقق اهداف خود ابائی ندارند ادامه خواهد داشت. به شما نسبت به سستی در برخورد با این خطر مستمر و چشم پوشی از این عناصر تروریست و عناصر مخفی آنها هشدار می دهیم.مبارزه با تروریسم با ریشه کن نمودن ریشه های دینی و فکری آن و خشکاندن منابع انسانی، مالی و رسانه ای آن محقق می گردد و نیاز به برنامه های مطالعه شده دارد تا نتیجه مطلوب محقق گردد. هر چند اقدامات امنیتی و اطلاعاتی نقش اساسی در مبارزه با تروریسم دارند، اما بایستی در کنار این اقدامات برنامه ها و اقدامات آگاهی دهنده به منظور درک کذب افکار تکفیری منحرف از مسیر اصلی دین در کنار نشر و ترویج اعتدال و تسامح در جامعه برگزار گردد. علاوه بر این بایستی شرایط معیشتی مردم در مناطق آزاد شده بهبود یافته و بازسازی این مناطق آغاز و رانده شدگان از این مناطق با داشتن تضمین تحقق حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی و پرهیز از برخوردهای غلط قبلی با ایشان به خانه و شهرهای خویش بازگردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: