از کلام مرجعیت در خطبه پیروزی : نیروهای امنیتی همچنان به نیروهائی که از ایشان پشتیبانی نمودند بالاخص نیروهای جوان نیازمند دارند.

مرجعیت اعلای جهان تشیع در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته که به خطبه " پیروزی" موسوم گردیده است بر استفاده از نیروهای جوانی که در جریان دفاع از کشور و مقدسات آن در طی چند سال گذشته سربلند بیرون آمده و شایستگی خود را برای این ماموریت به اثبات رسانده اند تاکید نمودند و گفتند: جوانانی که در پی فتوای جهاد کفائی به میادین نبرد شتافتند، مثل اعلا در انضباط ، شجاعت و روحیه حماسی دینی و میهن پرستی به شمار می آیند.

ایشان در ادامه افزودند: ساختار امنیتی عراق همچنان به مردان زیادی که در جریان جنگ با داعش مردانگی و رشادت و شجاعت خود را به اثبات رسانده و علیرغم سختی شرایط منطقه و شرایط آب و هوائی پشتیبان نیروهای مسلح بودند نیاز دارد.
اثبات وجود، نیازمند هوشیاری کامل و ایمان به افکار و عقیده ایست که به آن تعلق داریم. سختی جنگ به روحیه ای تپنده و عقیده ای ریشه دار در اندیشه ای که از آن برآمده، نیاز دارد.

مرجعیت همچنین در خطبه پیروزی به ضرورت پشتیبانی از ساختار امنیتی کشور در چارچوب های قانونی تاکید نموده و گفتند: ساختار امنیتی کشور همچنان به پشتیبانی دلیرمردانی که در کنار و دوشادوش نیروهای ارتش و پلیس فدرال طی سالهای گذشته در جبهه های متعدد نبرد نموده و از این آزمون سخت و در شرایط سخت آب و هوائی و منطقه ای سربلند بیرون آمده و اهلیت خود را برای مبارزه برای دفاع از کشور، ناموس و مقدسات آن ثابت نمودند، نیاز دارد. دلیرمردانی که نتایج بسیار ارزشمندی را محقق نموده و همگان را در داخل و خارج خیره و مدهوش نمودند. این سیستم همچنین به جوانانی که در عملیات مختلف نظامی و اطلاعاتی شرکت نمودند و تجربیات رزمی و فنی بالائی را کسب نموده و مثل اعلای انضباط، شجاعت و روحیه حماسی دینی و میهن پرستی بوده و هرگز دچار سستی و خذلان نشدند، نیاز مبرم دارد.

بهره گیری و استفاده از توانائی های این نیروهای توانمند در قالب های قانونی و چارچوب قانون اساسی که بر انحصار اسلحه در دست دولت تاکید داشته و نقشه راه صحیحی را برای نقش آفرینی این دلیرمردان در حفاظت از کشور و تقویت امنیت حال و آینده آن و دفع هر گونه حمله جدید از سوی گروه های تروریستی که با هدف برهم زدن آرامش و هتک حرمت مقدسات صورت می پذیرد ترسیم نماید، ضروریست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: