برگزاری دوره آموزشی فن بیان و تاثیر بر مخاطب از سوی مرکز فهرست نگاری و سیستم های اطلاعاتی حرم مطهر ویژه پرسنل این مرکز

در ادامه برنامه های آموزشی مرکز فهرست نگاری و سیستم های اطلاعاتی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام وابسته به قسمت امور فکری وفرهنگی، دوره آموزشی فن بیان و تاثیر بر مخاطب ویژه پرسنل این مرکز و با هدف افزایش کارآئی پرسنل در رفتارشناسی شخصی و گروهی برگزار گردید.

در این دوره چهار روزه، 16 نفر از پرسنل این مرکز حضور داشتند و پس از پایان این دوره، دوره آموزشی مشابهی برای گروهی دیگر از پرسنل این قسمت برگزار خواهد شد.

فراس عبدالرزاق الشِمّری استاد این دوره به تشریح اهمیت این دوره در بالا بردن مهارتهای بیان افراد پرداخت و گفت: برنامه های این دوره آمورزشی برای پرسنل مرکز فهرست نگاری و سیستم های اطلاعاتی تدوین شده بود و این افراد بواسطه نوع کار و فعالیت خود نیازمند دریافت آموزش هایی برای تعامل با کتابخانه های جدید و یا دانشجویان دانشگاه ها بودند تا بتوانند بر مخاطبین تاثیر لازم را گذارده و اطلاعات را به بهترین نحو ممکن به شنونده منتقل نمایند.
وی در ادامه افزود: آموزش، یک رکن اساسی در همه کارهاست و هر شغلی نیازمند آموزش مرتبط می باشد تا در نتیجه زمان انجام کار کاهش یافته و نتیجه به بهترین نحو حاصل گردد.

لازم به ذکر است هدف اصلی از برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل برطرف نمودن مشکلات پیش روی کار ایشان و بسط و توسعه مهارتهای ایشان می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: