از کلام مرجعیت در خطبه پیروزی : شرکت کنندگان در جهاد کفائی برای کسب مقامات دنیوی در این نبرد شرکت ننمودند. مبارزه با فساد کمتر از جنگ با تروریسم نیست.

مرجعیت اعلای جهان تشیع در خطبه هفته گذشته که به خطبه پیروزی موسوم گردید بر توجه به کسانی که به فتوای جهاد کفائی لبیک گفته و در نبرد شرکت نمودند تاکید فرموده و از سوء استفاده از نیت خیر و جایگاه بلند ایشان در راستای تحقق اهداف و مصالح سیاسی که در نتیجه باعث از بین رفتن این نیت های خیر می گردد برحذر داشتند.

مرجعیت همچنین در بخش آخر خطبه دوم نماز جمعه هفته گذشته فرمودند: ملت عراق به لطف خداوند و در صورت بکار گرفتن راه کارهای حرفه ای و مدیریت صحیح قادر خواهد بود با فساد مبارزه نموده و پیروز گردد چرا که مرحله آینده ، مرحله جنگ با فساد اداری و مالی بواسطه اجرای قانون اساسی و اجرای چارچوب های قانونی خواهد بود.
در فرازهایی از این خطبه که به مبارزه با فساد اشاره داشت آمده است: کسانی که در سال های گذشته در جهاد کفائی حضور داشتند برای کسب مقامات دنیوی در این نبرد شرکت ننمودند و حضور ایشان در نبرد در پاسخ به فتوای جهاد کفائی مرجعیت بود تا وظیفه دینی و میهنی خود را ادا کرده باشند. عشق ایشان به خاک وطن و غیرت ایشان نسبت به شرف و ناموس زنان عراق که مبادا از سوی تروریستهای داعش مورد هتک حرمت قرار گیرد و همچنین حساسیت ایشان نسبت به مقدسات و حفاظت از آنها، ایشان را به سوی میادین نبرد سوق داد و قطعا نیت ایشان فارغ از مطالبات دنیوی خالی بوده است. از این روی اینشان از احترام و جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردار شده اند، جایگاهی که هیچ یک از احزاب و جریان های سیاسی از آن برخوردار نیستند. محافظت از این جایگاه مهم و حسن شهرت و عدم سوء استفاده از آنها در تحقق اهداف سیاسی که در نتیجه منجر به از بین رفتن جایگاه این عنوان مقدس می گردد( همانطور که قبلا برای عناوین محترم و مقدس دیگر اتفاق افتاده است) بسیار ضروری و مهم می باشد.

حرکت و تلاش برای مقابله با فساد و فاسدین یکی از اولویتهای عراق آینده به شمار می رود و چاره ای جز مبارزه با فساد مالی و اداری با تمام قوا و جدیت وجود ندارد. این مبارزه با فعال نمودن چارچوب های قانونی و با طرح ها و برنامه های عملیاتی و واقع بینانه و بدور از رویه های روتین و نمایشی محقق خواهد شد.

اهمیت جنگ با فساد که به درازا کشیده است،اگر بیشتر و شدید تر از جنگ با تروریسم نباشد کمتر از آن نیست و مردم شریف عراق که در جنگ با تروریسم رشادت خود را به اثبات رساندند به لطف خدا در جنگ با فساد اداری در صورت مدیریت صحیح و حرفه ای این نبرد پیروز خواهند شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: