El-Cûd Modern Tarım Teknolojileri Firması: Neutra-sol 335 ürünü toprak tuzluluğu sorununa en iyi çözümleri sundu

Irak’taki tarımsal arazilerin çoğunluğu toprakta tuzluluk sorunundan şikayetçi. Çeşitli tarımsal ürünlerin ekimine olumsuz etki eden bu sorun sadece kısıtlı türde ve az sayıda tarımsal ürün ekilebilmesine neden oluyor. Toprağın tuzluluğunun azaltılmasında da geleneksel yöntemlere başvurulması ve bölgede yaşanan imari genişleyip tarımsal arazilerin azalması nedeniyle bu yöntemin artık fayda vermemesi da cabası.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Cûd Modern Tarım Teknolojileri Firması çalışanları da bu sorunu bilimsel ve pratik bir çözüm ile çözmeye büyük önem verdiklerinden ötürü toprak tuzluluğu sorununa çözüm sunan Neutra-sol 335 ürününü üretti. Ürün çiftçileri geleneksel yöntemlerden kurtarmanın yanı sıra toprağı ve kalitesini iyileştirip tarımsal ekim için daha elverişli hale getiriyor. En modern tarım teknolojilerinden yararlanılarak üretilen ürün Irak piyasasında ilk defa görünmesiyle birlikte başarısını kanıtladı ve pratikte açıkça görülen sonuçları nedeniyle tüketicinin talep ettiği ürünlerden biri haline geldi.”

Firma Yetkili Müdürü Müh. Meysem Bahadlı ürün hakkında şunları söyledi: “Ürün başından sonuna kadar yetkin ve liyakat sahibi Iraklıların eliyle üretilmiştir. Ürüne laboratuar içeirsinde çok sayıda test yapılmış ve başarısını kanıtlamıştır. Ürün püskürtmeli sulama ya da damıtma sistemlerinde toprak tuzluluğu sorununa en üstün çözümlerden sayılmaktadır. Etrafında tuzlu suların yıkanması ve sarfiyatına yönelik süzgecin temin edilmediği yerler için idealdir. Ürün şunları yapabilmektedir:”

“1- Bitkiler için serbest kalsiyum elementi temin ederek toprağın özelliklerini yileştirmektedir.”

“2- Toprağı nötralize edip bitkiler için zehirli olan sodyum ve klor elementlerinden temizliyor. Bu elementler mahsulün köklerinden işleyerek biyolojik fonksiyonlarının çalışmasına engel oluyor.”

“3- Kökler üzerindeki ozmos basıncını azaltarak bitkinin topraktan önemli besin elementleri ve malzemeleri emme gücünü ve bu emilimin olumsuz etkilerini azaltmaktadır.”

“4- Toprakta zehirli iyonların oluşumunu engellemektedir.”

“5- Bitkinin aktifliğini fark edilir bir biçimde arttırmaktadır.”Bahadlı ürünün çalışma yöntemi olarak da şunları söyledi:

“İlki: Sodyum elementinin toğrak ile bağını kırıp buna alternatif olarak kalsiyum çözülmesi gerçekleştirmektedir. Bu da sodyumun toprağın alt tabakalarından uzaklaştırılmasına katkı sağlamaktadır.”

“İkincisi: Klor elementinin serbest bırakılmasında işlev görmektedir. Bu element serbest bırakıldığında kolaylıkla yıkanılması ve nötralize edilmesi mümkün olmaktadır.”

“Üçüncüsü: Tuzlu su ve toprak sonucunda gelen ozmos basıncına bitkilerin gösterdiği direnç kapasitesini arttırmakta ve plazmalaşma olgusunu azaltmaktadır.”

Bahadlı ürünün ortalama kullanımı ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Suya batırarak sulama sistemi ile hektar başına 10 litre ve Sera içerisinde püskürtme sistemi ile 500 metrekare başına bir litre. Açık tarımsal alanlarda damla sulama sisteminde de dönüm (Irak’ta dönüm 1500 metrekaredir) başına 2.5 litre. Bu da ürünün onu farklı kılan olumlu özelliklerinden biridir, (çünkü) büyük alanlara sahip olanlar için (avantajlıdır).”

Ürünün firmanın Mukaddes Kerbelâ içerisinde ve dışında bulunan doğrudan satış yerlerinde bulunduğunu da hatırlatalım.

Ürün hakkında bilgi almak için şu telefon numarası ile irtibata geçmek mümkün: (0096478030102245)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: