Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi kadrosu Sehle Mescid-i Şerîfi’nin kubbesinin kaplanması çalışmalarına devam ediyor

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saiğ “Sehle Mescid-i Şerîfi’ndeki Sahibuzzamân (Allah-u Teâlâ mubarek çıkışını yakınlaştırsın) Kubbesi farklı bir mimari kimliğe sahip olacaktır. Kubbede müşerref ismini taşıdığı zatın kutsiyeti ve değeri ile de bu mescidin mimarisi ile de uyumlu modern bir İslami mimari olacaktır. Sehle Mescid-i Şerîfi Irak’ta bulunan mescitlerin en eskilerinden biridir. Bu projeyi uygulamakla şereflenen teknik ve mühendislik personelimiz; projeyi belirlenen takvim içerisinde ve özel plan ve tasarımlarına uygun bir biçimde tamamlamak için tüm imkanları seferber etmiştir “ dedi.Saiğ şöyle devam etti: “Projenin ilk aşamasına başladık. Bundan önce pâk kubbenin özel tasarımlarınn oturtulması çalışmaları yapıldı. İlk aşama kapsamında altın tuğlalar ile kaplama yapılmaya başlandı. Her bir tuğlada 3 gram altın kullanılmış ve Mühendislik Projeleri Bölümü’ndeki Tezhîb ve Emaye Şubesi Atölyesi’nde üretilmiştir. Her bir tuğlanın ölçüsü özel olarak hesaplanmıştır. Eski ve klasik yöntemler yerine daha önceki çalışmalarda başarısını kanıtlamış bir teknik yöntem kullanılmıştır. Personelimiz tarafından Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi içinde ve dışında birçok projede başarısını kanıtlamış bir yöntem.Bu yöntem derisi üzerine çalma tekniğidir. Bu yöntem tuğlaları daha uzun ömürlü kılmakta ve tuğlaların hem birbirine kenetlenmesini hem de Kubbe-i Şerîfe’nin duvarına tutunmasını arttırmaktadır. Bu aşamanın bitiminin ardından bir sonraki aşama olan ebrulu Kerbelâ çinisi ile kaplama aşamasına geçilecektir.”“Biz bu çalışma ile iftihar ediyoruz. Çünkü bu proje sadece Iraklı ellerle ve mukaddes bir mekân olan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden gerçekleştirilmektedir. Bu proje Mukaddes Türbe’nin uygulamış olduğu; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Pâk Ziyaretgâhı’nın minarelerinden başlayıp Hz.İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ O’nun mubarek çıkışını daha da yakın kılsın) Makamı Kubbesi ve Hz. Seyyid Muhammed’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın minareleri ile devam eden projeler zincirinin devamı niteliğindedir.”Ayrıca konuyla ilgili olarak Sehle Mescid-i Şerîfi Özel Sekreteri Dr. Mudar el-Medenî de şunları söyledi: “Bu kubbenin tasarımında mescidin İslami mimari dokusunun korunmasına özen gösterdik ve kubbenin Mukaddes Ziyaretgâhlarda bulunan diğer kubbelerden farklı olmasını istedik. Çünkü bu Kubbe Canlı İmam’ı sembolize etmektedir. Bu yüzden de Mukaddes Türbelerde alışılmış olan mimari tasarıma benzer olmamalı diye bir görüş benimsedik. Tasarım da bu sebeple hem altın ile kaplama hem de Kerbelâ çinisi içeren farklı bir tarzda oldu.”Söz konusu projenin uygulanması Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin diğer Mukaddes Ziyaretgâhlar ve Müşerref Mezarlar arasındaki teknik işbirliği çerçevesindedir ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin teknik kadrosunun elde ettiği başarıların bir meyvesidir. Mukaddes Türbe kadrosunun yabancı personel tarafından gerçekleştirilen benzeri projeleri yakalayan, hatta daha da aşan bir kalitede çalışmalar ortaya koyarak kaydettiği başarı ve elde ettiği deneyimin ardından bu projenin de Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi kadrosu tarafından gerçekleştirilmesi için başvuruda bulunulmuş ve anlaşma imzalanmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: