برگزاری دوره آموزشی ارتقای سطح مهارتهای مدیریتی ویژه مدیران قسمتهای مختلف حرم مطهر

آستان مقدس عباسی به منظور توسعه مهارتهای مدیریتی و راهبری و چگونگی اجرای روش های علمی و عملی اداری اقدام به برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و روسای قسمتهای مختلف نموده است .این دوره آموزشی تلاش دارد تا مهارتهای مدیران را بسط و گسترش داده و دانش بهبود و چگونگی افزایش کارآئی نیروی انسانی و افزایش مهارتهای ایشان و به روز رسانی اطلاعات را به مدیران آموزش دهد.

این دوره آموزشی را مرکز تحقیقات الکفیل و با حضور دکتر تقی العبدوانی استاد دانشگاه الخلیج از کشور عمان برگزار نموده است. این دوره آموزشی شامل دو محور اساسی می باشد:

1 - برنامه ریزی استراتژیک و اجرائی حول محوریت ارتقای سطح کارآئی افراد بعنوان عامل اصلی بهبود فعالیتها در ساختار موسسات.

2- برنامه های مدیریتی کایزن بر مبنای بهبود مستمر (یک متد ژاپنی می باشد)هدف این دوره آموزشی گام برداشتن به سوی بهبود مستمر در ابعاد تولید، تکنولوژی، مدیریت و ... می باشد. این متد قابل اجرا در همه محیط ها اعم از محیط منزل، دفتر و صرف نظر از نوع فعالیت موسسات بوده و هدف آن افزایش بهره وری و کارآئی می باشد.
دکتر صفاء الموسوی مشاور اقتصادی مرکز تحقیقات الکفیل در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: مدیریت حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام توجه ویژه ای به ارتقای سطح فعالیتهای اداری و ارتقای سطح توانمندی پرسنل شاغل در حرم به ویژه مدیران رده های بالا دارد و در همین راستا مرکز تحقیقات الکفیل اقدام به برگزاری دوه آموزشی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی اجرائی بر اساس روش کایزن نمود.
شرکت کنندگان در این دوره بر اهمیت مطالب ارائه شده تاکید نموده و آن را در راستای ارتقای مهارتهای شغلی در کنار بالا بردن مهارتهای فردی مهم و ارزشمند توصیف نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: