Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden bölüm başkanlarına yönelik idari çalışma gelişim kursu

Kurs Eğitmeni Taki El-Abduvanî
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi, idari personelinin idari ve liderlik becerilerini geliştirmek ve idari işlerde bilimsel ve pratik yöntemleri uygulamak amacıyla bölüm başkanlarından oluşan personelini özel bir eğitime tabi tuttu. Bölümlerdeki personelin ve iş potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunuarak ve personelin bilgisini yenileyerek bölüm içerisindeki performansın geliştirmenin hedeflendiği eğitim; Mukaddes Türbe’nin bu vizyon çerçevesinde gerek bölüm başkanları gerekse de bölüm personeline yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda eğitimden biri.

El-Kefîl Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programının sorumlusu ve Umman Sultanlığı’nın başkenti Mişkat’ta Haliç Üniversitesi Fakülte Dekanı Dr. Taki el-Abduvânî kurs ile ilgili olarak şunları söyledi: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesinde çalışan yönetim kurulu üyesi ve bölüm başkanlarının performansını geliştirmeyi hedefleyen bu kurs iki ana eksen üzerinde durmaktadır.”

“İlk eksen: Stratejik planlama ve çalışma planı. Bunlar bireylerin çalışmalarının nasıl geliştirileceği üzerinde durmaktadır. Çünkü birey, kurumdaki işin geliştirilmesi ve düzenlenmesinde esas destekleyici faktördür.”

“İkinci eksen: İki müfredat üzerinde ilerledik. İlki KAIZEN isimli başarılı bir müfredattı. Bu müfredat sürekli gelişime daynaıyor. Bu modern japon stratejisi daha iyiyi hedefliyor ve pratikte sürekli gelişim oluyor. Bu gelişim de üretim, teknoloji ve yönetim alanlarını kapsıyor. Bu stratejiyi kurumun tabiatı farketmeksizin işte de, evde de, ofiste de uygulamak mümkün. Bir diğer müfredat da herhangi bir sektörde gereksiz tüketimi ve fazla üretimi azaltmasına yönelikti.”

“Gerçekten de katılımcılardan büyük etkileşim gördük. Çalışmalarında idari ve kurumsal bir sezgi taşıdıklarını gördük. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin topluma sunduğu hizmetlerde bu müfredat(lardan) yararlanmalarını ümit ediyoruz.”

El-Kefîl Araştırmalar Merkezi Mali Danışmanı Dr. Safa el-Musavî ise yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği kurumsal performansın gelişmesi ve bünyesinde çalışanların potansiyel ve liyakatının geliştirilmesine önem vermektedir. Bu önem dikkat çekici bir düzeyde ve sürekli gösterilen bir önemseme olup özellikle de üst düzey yönetimde daha da yoğunlaşmaktadır. El-Kefîl Araştırmalar Merkezi’nin benimsediği bu program kapsamında stratejik planlama, işletme planı ve sürekli bir biçimde performansı iyileştirme ve fazla tüketimi azaltmaya yönelik Japon Kaizen metodu kursu verilmiştir. Bu kapsamda kursu dzenlemesi için Umman Sultanlığı’ndan Dr. Taki el-Abduvanî ile koordinasyona geçilmiştir. Kurs bu alanda önemli kurslardan biri sayılmaktadır.”

Kurs katılımcıları ise bu tip eğitim programlarının önemine vurgu yaptı ve bu kursların hem istenen görevleri en iyi şekilde yapma hem de kurumsal çalışmalarda en son yaşanan ilerlemeleri yakından takip etmenin yanı sıra şahsi ve işe dair becerilerini geliştirmeye de katkıda bulunduğunu söyledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: