بازسازی مزار سید حبیب فرزند سید ابراهیم المجاب علیهما السلام از سوی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام

پرسنل فنی مهندسی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام عملیات احداث سالن برپائی مناسب های دینی و مجموعه سرویس های بهداشتی در مزار سید حبیب بن سید ابراهیم المجاب علیهما السلام و خواهر بزرگوارش را در شهر الطلیعه از توابع استان الدیوانیه عراق به اتمام رساندند.

این اقدام آستان مقدس عباسی در پی درخواست مدیریت این مزار از هیات امنای حرم مطهر و پس از موافقت شورای اداری حرم مطهر انجام گردید.

پرسنل فنی و مهندسی حرم مطهر در این پروژه که در مدت زمانی اندک به اتمام رسید 300 متر مربع فضای سالن به ارتفاع 3.6 متر برای برپائی مناسبت های دینی احداث نمودند. جنس دیوار این سالن از بلوک های ترمستون و سقف آن ساندویچ پنل می باشد. در این پروژه همچنین 5 کانکس به ابعاد 3*5 برای سرویس بهداشتی نصب و زمین محوطه تسطیح گردید. همچنین این پروژه شاهد برطرف نمودن رطوبت های موجود در دیوارهای حرم مطهر و بازسازی آن با سیمان و رنگ آمیزی گنبد این دو بارگاه بود.

اهالی و مدیریت این مزار شریف به نوبه خود از اقدام آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام برای بازسازی این مزار شریف تشکر و قدردانی نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: