گل آرائی و تزئین باب القبله حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام توسط پرسنل گلخانه حرم مطهر

باب القبله حرم مطهر توسط پرسنل گلخانه حرم مطهر وابسته به قسمت خدمات با درختان زینتی و گل های متنوع تزئین گردید.

پرسنل گلخانه حرم مطهر با تزئین و گل آرائی باب القبه تصویری زیبا و فرحبحش برای زائران و مجاوران حرم مولا اباالفضل العباس علیه السلام ترسیم نموده و فضائی متفاوت در این قسمت از حرم مطهر ایجاد نموده اند.

پرسنل گلخانه حرم مطهر در طول سال و متناسب با هر فصل اقدام به تزئین و گل آرائی ورودی باب القبله از دو جهت ( خارج حرم مطهر و از داخل صحن مطهر) نموده و طرح و نقش های بدیع و چشم نوازی را در این مکان ترسیم می نمایند.
از سوی دیگر قسمت حراست حرم مطهر اقدام به باز نمودن ورودی جدید به سمت باب القبله حرم مطهر و به منظور افزایش ظرفیت ورودی این درب نموده است. این ورودی در سمت چپ باب القبله واقع شده و پیش از این برای استراحت زائران اختصاص یافته بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: