در قالب پروژه ملی تربیت قاری قرآن، مرکز پروژه های قرآنی اولین دوره از مجموعه دوره های آموزشی خود را آغاز نمود.

مرکز پروژه های قرآنی وابسته به آموزشکده قرآن کریم آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در راستای پروژه ملی تربیت قاری قرآن در عراق، اولین دوره از مجموعه دوره های آموزشی خود را آغاز نمود. این دوره های آموزشی در راستای شناسائی توانائی های بالقوه قرآنی و تربیت، ارتقا و هدایت ایشان در مسیر صحیح و براساس برنامه آموزشی مشخص صورت گرفته است.

سید حسنین الحلو مدیر مرکز پروژه های قرآنی آموزشکده قرآن کریم آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: این دوره آموزشی با هدف تربیت قاریان قرآن و شکوفا نمودن توانمندی های قرآنی بالقوه برگزار گردیده است.
وی در ادامه افزود: این برنامه پس از فراهم نمودن بستر لازم و پیش نیازهای مورد نیاز برای اجرای این دوره آموزشی و همچنین درخواست موسسات قرآنی برای ارتقای سطح قاریان خود و هدایت ایشان در مسیر صحیح برگزار گردیده است.
از سوی دیگر محمد رضا الزبیدی مسئول اجرائی این پروژه گف: این پروژه از استان المثنی آغاز گردید و چند موسسه قرآنی در این دوره مشارکت دارند. وی به استقبال شرکت کنندگان در این دوره از این دوره اشاره نمود و گفت: در برنامه آموزشی این دوره کارگاه های آموزشی تجوید، ارزیابی نغمات قرآنی و صدای قاریان در کنار درس " آداب حَمَلَة القرآن" ارائه می گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: