El-Cûd Modern Tarım Teknolojileri Firması mahsül ekilen tarımsal alanların ekim yönetimi ve gübrelenmesine dair özel bilimsel vizyonunu paylaştı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Cûd Modern Tarım Teknolojileri Firması mahsül ve özellikle de buğday ekilen tarımsal alanların ekiminin yönetimine dair bilimsel vizyonunu masaya yatırdı. Irak’ta özellikle de son yıllarda buğday ekiminde; bir yandan su kıtlığı bir yandan da eski tür yanlış ve kötü yönetimler sebebiyle büyük gerileme yaşanıyor.

Firma da bundan yola çıkarak; bol üretim ve kalitede iyileştirme ortaya koyarak başarısını kanıtlayan bir dizi deneyimden yola çıkarak bir bilimsel plan inşa etti. Firma plan çerçevesinde bu planın temelini oluşturan bilimsel vizyonunu tanıtmak ve tarım sektörünün kolay erişimine sunmak için tüm imkanlarını seferber etti. Bunun için Iraklı tarım çalışanlarının ihtiyaç duyduğu türden organik gübreler ve tarım ilaçları üretip Iraklı çiftçinin beklentileri karşılayarak planın uygulama alanını genişletti. Firmanın vizyonunu tanıtmak için yaptığı bir diğer çalışma da tarım çalışanlarıyla iletişim halkaları kurmak ve bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlemek oldu. Bu kapsamda yapılan bir diğer etkinlik de Irak’ın Divaniye eyaletinde firmanın organik gübre ürünlerini tanıtıcı toplantı oldu.

Divaniye’deki Çiftçi Rehberlik Merkezi’nde (Merkez-ul İrşad-il Ziraî) “Buğday ürünü yönetimi, gübreleme programları ve altın başak gübre ürününün kullanımı” isimli toplantının moderatörü ve El-Cûd Firması temsilcisi Ziraat Müh. Akîl Ebu-l Heyl; toplantıda buğday ekiminde karşılaşılan sorunlara yönelik modern bilimsel metodlarla üretilen bir dizi köklü çözüm sundu. Ebul-Heyl büyük sayıda ekim alanında uygulanan ve büyük başarıda imza atarak dönem başı üretimi %100 oranında arttıran ekim ve gübreleme programa hakkında çifçileri bilgilendirdi.

Toplantıda ayrıca El-Cûd Modern Tarım Teknolojileri Firması’nın ürettiği bol ve iyi kalitede üretim gerçekleştirilmesine açık etkisi olan gübre ve tarımsal ilaçları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Divaniye Eyaleti Tarım Müdürü Müh. Safa Muhammed Ali el-Cenabî Irak’ın tarım çalışanlarına tarımın modern yöntemlerini ve büyük ölçüde etkili olan altın başak (el-Senâbil-ez Zehebiyye) ürünü ile doğru zamanda nasıl gübreleme yapacaklarını öğretmeyi hedefleyen bu toplantıyı organize ettikleri için Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne ve El-Cûd Modern Tarım Teknolojileri Firması’na teşekkür etti. Irak’ın buğday üretiminin ana merkezinin Divaniye olduğunu hatırlatan ve Irak’ta son yıllarda dönem başına tarımsal üretimin gerilediğini belirten Divaniye Tarım Müdürü; bunun sebebinin gübrenin doğru yapılmaması ve su kıtlığı olduğunu söyledi.

Haberimizin konusu olan etkinlik; Mukaddes Hz:Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Irak’taki tarım sektörünü El-Cûd Firması’nın ürettiği başarılı tarımsal gübre ve ilaçlar aracılığıyla desteklemektir. Son yıllarda firma ürünleri kullanılarak yapılan mahsül ekiminde mahsül miktarında ciddi anlamda artış, mahsül kalitesinde iyileşme ve tarımsal felaketlere direnç görülmesi sebebiyle El-Cûd Firması ürünleri Irak tarım çalışanları tarafından büyük rağbet görmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: