“Kureyş’in Hanımefendisi” filmi, Mustansiriyye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki sinema oturumunda eleştirmenlerin merceği altında

Irak’taki Mustansiriyye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi işbirliği ile 22 Rebîülâhir 1439 (10 Ocak 2018) Çarşamba günü bir sinema oturumu düzenledi. Fakülte’nin Konferans Salonu’nda düzenlenen oturumda Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı El-Kefîl Sanat Prodüksiyon Merkezi yapımı “Seyyide-tu Kureyş / Kureyş’in Hanımefendisi” isimli film masaya yatırıldı. Yönetmen Ezher Hamîs imzasını taşıyan film Hz. Hatice Kubrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatını konu alıyor.

Filmin gösteriminin ardından film; Antropoloji, tarih ve medya boyutuyla masaya yatırıldı. Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cafer Necm Nasr filmi antropoloji boyutu ile ele alırken; Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Hanan Rıza el-Kabî de tarihin filmin konusuna bakışından ve kameranın tarihin yazılmasındaki rolünden söz etti. Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Adil Haşim ise filmi medya boyutu ile ele aldı. Oturumda filmin ışık tutması gereken konular ve içeriğinde yer alan en önemli sanatsal ve inançsal perspektifler üzerinde duruldu ve film hem tarihi, hem sanatsal, hem inançsal hem de sosyolojik boyutu ile incelendi.

Fakülte Dekanı Yard. Doç. Dr. Ferîde Casim ise bu tür buluşmaların önemi ve kültürel realiteye olumlu yansımalarından söz ederek şunları söyledi: “Bu buluşmanın esas gayesi; öğrencilerin mukaddes mekânların ve özellikle de Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin gerçekleştirdiği bilim, kültür ve medya başarıları ile temasta olmalısıdır. Günümüzde herhangi bir kurumun gerçek başarısı toplumdaki tüm kurumlara açılmak ile olur. Bu da fakültemizde uygulanmakta olan bir şeydir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından sergilenen kültür sunusu da gerek içerik gerekse de dış oluşum boyutuyla olsun tüm boyutlarıyla ön plana çıkan bir sunudur.”

“Bu buluşmaların sürekli ve devamlı olması ve tüm mukaddes mekânlar ile köprüler kurabilme beklentisi taşıyoruz. Çünkü başarımızın sırrı bu dini kurumlarla işbirliğinde yatmaktadır.”

Ardından öğretim üyeleri ve öğrencilerin görüşleri ve soruları dinlenip yanıtlandı. Toplantı sonunda Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü ve filmin yönetmeni Ezher Hamîs ödüllendirildi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: