شستشوی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام از سوی پرسنل نیروهای قسمت خدمات حرم مطهر

پرسنل قسمت خدمات حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام با هماهنگی قسمتهای ذیربط اقدام به شستشو و زدودن غبار از مرمرهای حرم مطهر نمودند.

پرسنل قسمت خدمات حرم مطر بدین منظور در ساعات پایانی روز و به منظور عدم تداخل برنامه نظافت و شستشوی حرم مطهر با حرک زائران به نظافت پرداخته و پس از آن حرم مطهر را مجددا با قالی فرش نمودند.

لازم به ذکر است قسمت خدمات حرم مطهر با هدف حفظ قدسیت این مرقد مطهر و برطرف نمودن آلودگی های احتمالی و غبار موجود به طور دوره ای و مستمر اقدام به نظافت و شستشوی حرم مطهر می نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: