دستیابی آستان مقدس عباسی به پنج جایزه در مسابقه همایش کتاب حوزه – مشارکت 1000 عنوان کتاب در مسابقه

آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در مسابقه همایش کتاب حوزه که 25 ژانویه 2018 در شهر مقدس قم در جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید موفق شد به پنج جایزه از مجموع جوایز این دوره از مسابقات دست یابد. به همین مناسبت دست اندرکاران برگزاری این مسابقه از مولفان برای حضور در مراسم اهدای جوایز دعوت بعمل آوردند.

کتابهای برگزیده حرم مطهر در این دوره از مسابقات به شرح زیر می باشند:

  • - دایرة المعارف علامه اردوآبادی – مولف شیخ محمد علی اردوآبادی – تحقیق از : نواده دختری ایشان سید مهدی آل المجدد الشیرازي – مرکز احیای میراث – کتابخانه و دار المخطوطات آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام برنده جایزه بهترین تحقیق
  • - اعراب نهج البلاغه – تالیف محمد جلیل عباس الحسناوی - واحد تحقیقات و چاپ – قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی – برنده جایزه بهترین کتاب
  • - "مختصر المراسیم العلویه" نوشته محقق حلی . این کتاب از سوی احمد علی مجید الحلی در مرکز میراث حله وابسته به قسمت امور اسلامی و انسانی مورد تحقیق گرفته و جایزه دوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.
  • - مصحف شریف منسوب به علی بن هلال البغدادی معروف به ابن البواب – تحقیق علی الصفار – مرکز تصویربرداری و فهرست نگاری نسخ خطی کتابخانه و دار المخطوطات حرم مطهر عباسی برنده جایزه دوم.
  • - " المختصر في أخبار مشاهير الطالبية والأئمة الاثنى عشر" تالیف ابن الطقطقی و تحقیق سید علاء الموسوی – مرکز احیاء میراث در کتابخانه حرم مطهر عباسی برنده جایزه دوملازم به ذکر است این کتاب ها در بین هزار کتاب شرکت کننده در این دوره از مسابقات کتاب حوزه به این جوایز دست یافته اند.

از سوی دیگر کتابخانه و دار المخطوطات حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام در این دوره از مسابقات عنوان بهترین ناشر را از آن خود نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: