Hz.Fatıma Zehrâ’nın (O'na selâm olsun) şahadetini anmak amacıyla: İki Mukaddes Türbe “Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinliklerini başlattı

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü; Hz. Muhammed Mustafâ’nın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kızı, Sıddîka-yı Merziye Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasını anmak amacıyla İki Mukaddes Ziyaretgâh’ın arasında yer alan Beynel- Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda düzenlediği “Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinliklerini başlattı. Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri himayelerinde düzenlenen “Fatımî Hüzünler Mevsimi” organizasyonu, Mukaddes Türbeler’in Nübuvvet Hanedânı Pâk Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlediği faaliyetlerin bir parçası.

Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân, yapılan etkinlikler ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü bu sene düzenlenen organizasyon ile beraber; on yıldır her sene aralıksız bir biçimde Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda “Fatımî Hüzünler Mevsimi” düzenlemektedir. Hz.Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti münasebetiyle düzenlenen organizasyon on gün boyunca devam edecektir.”

“On yıldır İki Mukaddes Türbe Genel Sekreterlikleri, küçük Muharrem de diyebileceğimiz on günlük bir “Fatımî Günler” geleneği yaşatmaktadır. Bu kapsamda birçok etkinlik içeren bir festival düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden biri de Hz. Zehrâ (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in mazlumiyetini anlatmaya yönelik sesli ve görüntülü panoramadır. Seyyide Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatını temsil eden panorama altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm masumiyetinden ve Yemen abâsı hadîsinden (Hadîs-i Kisâ), ikinci bölüm Necran Hristiyanları ile Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) mubâhale (karşılıklı lanetleşme daveti) olayından, üçüncüsü Vahy ve risaletin yuvası olan Hz.Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) evinden, dördüncüsü Hz. Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) mescidinde yaptığı konuşmadan, beşincisi evine yapılan baskın ile Hz. Fatıma’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kaburgasının kırılmasına sebep olan saldırıdan ve son bölüm de Hz.Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti ile yaşadığı acı ve hüzünlerden söz etmektedir. Tüm bu olayları Beynel-Haremeyn’de sesli ve görüntülü anlatım eşliğinde aktarmaya çalıştık. Fatımî Hüzünler Mevsimi kapsamında ayrıca 10 yaş altı çocuklara yönelik bir serbest resim yarışması düzenliyoruz. Yarışmada her bir çocuk, hayal gücünde Hz. Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) evinin yakılması ve yaşadığı mazlumiyete dair canlananları kalemleri ile anlatıyor ve katılımcılara yönelik teşvik ödüllerimiz oluyor.”

“Ayrıca bu festivale katılan tekkeler, Huseynî yapılar var. Kerbelâ’daki kütüphaneler bu münasebetle kitaplar sunmak amacıyla katılımda bulunuyor. Bir de Huseynî şair ve mersiyehanların katıldığı meclisler var. Vefât gecesinde Fatımî hanımefendilerin bir matem yürüyüşü oluyor. Yürüyüş Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda başlayıp Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda sona eriyor.”

Şunu da hatırlatalım ki devrik diktatörlük rejiminde Eyyam-ı Fatimiyye günlerinin anılması yasaktı. Sadece üç gün için buna izin verilirdi. Bu günlerin ilki Mukaddes Kazımiyye Türbesi’nde 13 Cemaziyelevvel gününde, ikincisi bir sonraki günde Mukaddes Kerbelâ’da ve üçüncüsü de 15 Cemaziyelevvel gününde Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) huzurunda Necef-i Eşref eyaletinde düzenlenirdi. Devrik cani rejimin çöküşünün ardından Fatımî Hüzünler Mevsiminin ve diğer dini merasimlerin üzerindeki baskı kalktı. Artık Irak’ın dört bir yanında ve bilhassa Mukaddes Kerbelâ’da “Eyyam-ı Fatimiyye” daha uzun sürüyor ve birçok etkinliği bünyesinde barındırıyor. Devrik Saddamcı rejimin çöküşü sonrasında, mini bir muharrem olması amacıyla Mukaddes Kerbelâ’da Eyyam-ı Fatımiyye on gün olarak uzatıldı. Eyyam-ı Fatimiyye etkinlikleri çoğaltıldı. Faaliyetler her geçen sene daha da iyileştiriliyor ve geliştiriliyor…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: