اردوگاه فوق برنامه قسمت امور فکری وفرهنگی حرم مطهر ویژه دانشجویان دانشگاه الکفل به کار خود پایان داد.

دانشجویان شرکت کننده در اردوگاه فوق برنامه قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام ، این اردوگاه و برنامه های آنرا ارزنده ، مفید و آموزنده توصیف نمودند. دانشجویان شرکت کننده در این اردوگاه از برگزاری این اردوگاه و دست اندرکاران آن تقدیر نموده، خواهان برگزاری اردوگاه های مشابه شدند.

این اردوگاه شاهد برگزاری برنامه های فرهنگی و ارشادی متناسب با واحد های سپری شده از سوی دانشجویان بود. این برنامه ها از سوی متخصصان امر تهیه و تدارک دیده شده و بخش هایی با موضعات فقهی دینی و توسعه و تربیت منابع انسانی را شامل گردید. در این اردوگاه همچنین کارگاه های متنوعی برگزار و در پایان شرکت کنندگان از پروژه های صنعتی، فکری و علمی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام بازدید نمودند.

در پایان برگزاری این اردوگاه، گواهی نامه مشارکت در این اردوگاه به شرکت کنندگان اعطا گردید. در این مراسم همچنین جوایز گروه های برنده در مسابقات برگزار شده در این اردوگاه توزیع گردید.


لازم به ذکر است این اردوگاه با هدف غنی سازی تعطیلات بهاره دانشجویان و شناسایی توانمندی های ایشان که تاثیر مهمی در مسیر علمی و عملی ایشان خواهد داشت برگزار گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: