وزیر منابع آب عراق تکنولوژی آبیاری مورد استفاده در مزارع حرم مطهر را عالی توصیف و بر ضرورت تعمیم این تجربه به کل کشور تاکید نمود.

در راستای مشکلات آبی که کشور عراق با آن مواجه بوده و منجر به کم شدن منابع آبی در استانهای مرکزی و جنوبی عراق گردیده است، حسن الجنابی وزیر منابع آب عراق از پروژه های کشاورزی آستان مقدس عباسی و در راس آنها پروژه آبیاری با روش ها و تکنولوژی های نوین بازید بعمل آورد.

الجنابی در این بازدید بر ضرورت فرهنگ سازی در بین کشاورزان برای بهره گیری از این روش ها در آبیاری محصولات همانند آنچه امروز در مزارع حرم مطهر عباسی در جریان می باشد تاکید نمود . وی در این سفر همچنین از شرکت تکنولوژی های نوین کشاورزی الجود تولید کننده کود شیمیائی و پروژه تامین آب های جایگزین الساقی و پروژه تولید درخت نخل و مرکبات بازدید بعمل آورد.
حسن الجنابی در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل پروژه های حرم مطهر را تجربه ای ارزشمند و پیشتاز در زمینه های تحقیقاتی و آبیاری توصیف نمود و گفت: تکنولوژی های پیشرفته ای که در پروژه های حرم مطهر مشاهده نمودم بایستی توسعه یافته و فراگیر شود.

وی در این بازدید وضعیت آبی کشور را بد توصیف نموده، بر محافظت از منابع آبی بواسطه آشنائی با تکنولوژی های موجود در مزارع حرم مطهر و بهره گیری بیشتر از سایر تکنولوژی های موجود در شرایط کم آبی تا پشت سر نهادن این بحران و تامین امنیت غذائی کشور تاکید نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: