حضور کتابخانه و دار المخطوطات آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در سمینار میراث عربی و اسلامی قاهره

حضور و مشارکت کتابخانه و دار المخطوطات آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام به همایش ها و فعالیتهای داخلی محدود نگردیده و این قسمت دامنه حضور خود را به سایر کشورها بسط داده است. حضور کتابخانه و دار المخطوطات آستان مقدس عباسی در دومین سمنیار " میراث عربی و اسلامی، سرمایه، تلاش، فرهنگ و مشارکت" که در کشور مصر و در شهر قاهره در جریان است خود دلیلی بر این حضور می باشد.


کتابخانه حرم مطهر با حضور فعال خود در این همایش و بواسطه هیات اعزامی آن توانست پیام آستان مقدس عباسی در این زمینه را به شرکت کنندگان در این همایش برساند. حضور هیات حرم مطهردر این همایش ها بیانگر عمق فعالیتهای حرم مطهر بوده و هر بیننده و شنونده ای با آشنائی با فعالیتهای حرم مطهر در می یابد که آستان مقدس عباسی صرفا مکانی برای نماز و عبادت نبوده و خود تریبونی برای نشر علم و دانش و معرفت در زمینه های مختلف از جمله احیای میراث ماندگار و نسخ خطی اسلامی میباشد و در این راستا گام های بلندی نیز برداشته است.


صلاح مهدی السراج مدیر مرکز فهرست نگاری و تصویر برداری نسخ خطی کتابخانه و دار المخطوطات حرم مطهر و یکی از افراد شرکت کننده در این سمینار به خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: این همایش از سوی آموزشکده نسخ خطی عربی قاهره برگزار گردیده و در آن متخصصانی از این آموزشکده، مرکز تحقیق نسخ خطی سوئیس و مرکز احیای میراث علمی دانشگاه بغداد مشارکت دارند. این سمینار یکی از سمینارهای معتبر جهانی در این زمینه به شمار می رود و حضور حرم مطهر در این همایش در پاسخ به دعوت دست اندرکاران برپائی این سمینار و با هدف معرفی گنجینه معرفتی موجود در این آستان مقدس اعم از مقالات، نسخ خطی و انتشارات مرتبط با میراث السلامی در نمایشگاهی که در حاشیه این سمینار برگزار گردیده، بوده است.


وی به ارائه چهار مقاله از بین مقالات محققان کتابخانه حرم مطهر اشاره نمود و افزود: این مقالات از بین 120 مقاله شرکت کننده در این همایش انتخاب شده اند. مقالات ارائه شده از سوی حرم مطهر به شرح زیر هستند:


1- نگارگری اسلامی و تاثیر آن در نگارگری اروپا – استاد قتیبه احمد


2- مرکز فهرست نگاری و تصویر برداری نسخ خطی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام و نقش آن در محافظت از نسخ خطی – مهدی عبد الوهاب


3- فهرست نسخ خطی عربی مطابق استاندارد marc 21 – علي طالب


4- میراث مصری تحقیق نشده در گنجینه حرم مطهر - شرح كافيّة ابن الحاجب لجلال الدين الحلوائي المصري – علی حبیب


وی در ادامه افزود: مقالات ارائه شده از سوی حرم مطهر از نظر جدید بودن موضوع، روشن طرح مساله و برخورداری از موضوعیت و دقت در استفاده از منابع مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
وی به برپائی نمایشگاهی از نسخ خطی نفیس و مدارک و مجموعه ای از کتب منتشر شده از سوی حرم مطهر اشاره نمود و گفت: در این نمایشگاه تصویری درخشان از آستان مقدس عباسی و نقش آن در محافظت و احیای میراث ماندگار به نمایش گذارده شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: