Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) lakaplarını tanıyalım...

Dilcilerin tanımına göre lakap; bir insanın özel isimden sonra ona verilen ve kınama, övme vb anlamlara işaret eden bir isimdir. Müminlerin Emîri’nin oğlu Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da tüm övülmüş sıfatları ve hayırlı huyları kişiliğinde barındıran bir şahsiyetti. Ona verilen her bir lakap övgüye ve saygınlığına işaret etmektedir.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) onu yermeye, bedbahtlığa ve cefâkarlığa dair yönelik hiçbir lakabı da bulunmamaktadır. Çünkü Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatında böyle bir şeye mahal veren bir gedik ya da bir boşluk yoktu ki düşmanları öyle bir lakap ile onu yerebilsin ve aşağılayabilsin. Müminlerin Emîri Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) oğlu, Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) iki Reyhânesi ve Cennet Gençlerinin Efendileri Hz.İmam Hasan ile Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) küçük kardeşleri olmak gibi son derece iftihar edilecek bir soydan geliyordu Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun)...

Bu müşerref nesebe ek olarak Nübuvvet ve Vahy Hanedanı Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hanesinde yetişmişti. Ona edebi kazandıran; Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) bizzat yetiştirip edebini kazandırdığı kimseydi. Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) edebini ise tıpkı şu meşhur hadîs-i şerîfte geçtiği gibi Allah-u Teâlâ vermişti: ‘Rabbim bana edep vermiş ve edebimi pek güzel kılmıştır.”

İşte tüm bunlardan da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) faziletleri, üstün huyları, güzel ahlakı ve muazzam edebi madeninden, kaynağından ve asıl özünden aldığı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden de hem cemâl hem de kemâl sıfatları bir arada barındırmış ve eli açık, ikramları pek çok bir feyz pınarına dönüşmüştür...

Evet... Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) belli bir alanla kısıtlanamayacak ve bir yazı ile bitirilemeyecek kadar çok övülmüş huylar, güzel sıfatlar, ahlak ve edebi mubarek şahsiyetinde barındırmıştır. O çok sayıdaki saygıdeğer, güzel, üstün ve Masumlar haricinde kimselerin aşamayacağı o niteliklere işaret eden; o faziletleri ve edebi gösteren lakaplar işte burada devreye girmektedir. Halk arasında en meşhur olanlarından başlayarak işte o lakapları anıyoruz:

Bâb-ul Huseyn (Aleyhisselâm) – Hz.Huseyn’in (O'na selâm olsun) Kapısı

Bâb-ul Hevâic – İhtiyaçların karşılandığı Kapı

Sekkâ – Su getiren, suvaran

Sakî Ataşâ Kerbelâ – Kerbelâ’nın susuz kalmışlarının su getiren kimsesi

Kamer-i Benî Haşim – Haşimoğullarının Dolunayı

Kamer-ul Aşîre – Aşîret’in (Haşimoğullarının) Dolunayı

Hâmil-ul Livâ – Sancaktar, Alemdar

Batal-ul Alkamî – Alkamî (nehrinin) Kahramanı

Kebş-ul Ketîbe – Taburun Koçbaşı

Hamîy-uz Zaîne – Deve kervanının (hanımların ve ailenin yer aldığı kervanın) Hamîsi, koruyucusu

Seb’-ul Kantara – Kantra’nın Arslanı

Deyğem – Arslan, geniş avurtlu adam

El-Abdus-Salih – Salih Kul

El-Abid – Kul, çok ibadet eden

El-Tayyar – Uçan

Eş- Şehîd – Şehit

Es-Sıddîyk – Çok doğru sözlü, Özü de sözü de doğru olan

El- Fadî – Fedâkar, fedai

El- Mu’sir – Başkalarını kendinden öne geçiren, özgecilik eden

El-Muvasî – Acılara ortak olan, dertleri paylaşan, gamküsarlık eden

El-Hamî ve El-Muhamî – Koruyucu, Hamî ve Savunucu

Zahr-ul Velâye – Velayetin Sırtı, beli

Kaîd-ul Ceyş – Ordununun Komutanı

El-Mustecâr – Güvence için yanına sığınılan kimse

El-Vafî – Eksiksiz yerine getiren

Es-Sa’î – Çabalayan, gayret sarf eden

El-Mustâcil – Çabuk davranan

El-Musaffî – Arındıran, süzen

Hz.Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bunların yanı sıra birçok lakabı daha bulunmakta olduğunu da hatırlatalım...
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: