Irak Yükseköğretim Bakanı’nın katılımıyla: Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi otizm bozukluğu ve beyinde dinamik yapısal eşitlik modellemesi konusundaki tezini paylaştı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; 2010 yılında başlayan ve akademik kurumlar ile sivil toplum örgütleri tarafından verilen yaklaşık on kurs ile yirmi beş bilimsel seminerin meyvesi niteliğindeki çalışmasına start vererek Otizm bozukluğunun tedavisi ve beyinde dinamik yapısal eşitlik modellemesi konusundaki tezini paylaştı.

Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Prof. Dr. Abdurrezzak İsa’nın katıldığı seminerde; söz konusu tezin sahibi ve A.B.D.’deki Auckland Üniversitesi’nde öğretim üyesi gurbetçi bir Iraklı akademisyen olan Dr. Şamil Hadî Muhsin tarafından Otizm bozukluğunun tedavisi ve beyinde dinamik yapısal eşitlik modellemesi konularının üzerinde duruldu. Tezden çıkan sonuçların daha da net bir hale gelmesi, bu sonuçlardan yararlanılması ve gelecekte bu amaca yönelik bir projede uygulamaya dökülmesi amacıyla panele Irak’ın birçok üniversitesinden çok sayıda akademisyen katıldı.

Dr. Şamil Muhsin yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Seminer tanıtım semineriydi ve iki eksen üzerinden ilerledi.”

“İlki: Beyinde dinamik yapısal eşitlik modellemesi (teorik ve pratik) teorisi. Beyindeki nöral yazılım ve yazılımın uygulamaları konulu bir girişe sahne olan seminerde dünyada zeki bir nesil yetiştirmeye yönelik yaklaşımlar sergilendi. Bunlardan yola çıkarak beyinsel uyarımın kan dolaşımına ve beyin bölgelerine nasıl dönüştüğünün, bağlarının, kesişimlerin ve gönderilen sinyallerin çalışma mekanizmasının analizi ile nöröpsikolojik durumun analizi yapıldı.”

“İkincisi: Otizm bozukluğu ve tedavisi. Zira bu bozukluğu ele almak için büyük bir gayrete ihtiyaç vardır. Devlet otizm hastalarını önemsemeli, onları koruyup gözetmeli ve onlara özel ilgi göstermelidir. Son dönemde sayıları artış göstermektedir. Ayrıca (seminerde) otizm bozukluğuna yakalanan hastalara karşı nasıl davranılması gerektiğine dair yöntemler de sergilendi.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: