مدیر آموزشکده عالی عربی نسخ خطی، حضور آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در همایش میراث عربی و اسلامی قاهره را ستوده، آنرا منحصر بفرد توصیف نمود.

دکتر فیصل الحفیان مدیر آموزشکده عالی عربی نسخ خطی
دکتر فیصل الحفیان مدیر آموزشکده عالی عربی نسخ خطی وابسته به اتحادیه جامعه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره حضور آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در همایش میراث عربی و اسلامی را ستوده و آنها را منحصر بفرد توصیف نمود.

دومین همایش میراث عربی اسلامی درشهر قاهره پایتخت کشور مصر در جریان می باشد.

وی حرم مطهر عباسی را به حضور مشابه در همایش های آینده دعوت نمود. وی خواهان توسعه دامنه حضور حرم مطهر عباسی در سایر نمایشگاه ها با توجه به تاثیرات و فواید فراوانی که حضور غرفه حرم مطهر از حیث نسخ عرضه شده و مقالات ارائه شده برای بازدید کنندگان داشت، گردید.

دکتر فیصل الحفیان که از نمایشگاه جانبی این همایش دیدار می نمود از غرفه حرم مطهر بازدید بعمل آورد. در این بازدید دست اندرکاران غرفه حرم مطهر توضیحاتی در خصوص عملکرد بخش نسخ خطی حرم طمهر به ایشان ارائه نمودند.

وی در پایان این دیدار اظهار امیدواری نمود بست همکاری بین حرم مطهر و آموزشکده عالی عربی نسخ خطی فراهم گردد.

لازم به ذکر است حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام در این همایش در دو بخش مقالات و نمایش تصاویر نسخ خطی شرکت نموده بود. در این همایش آستان مقدس عباسی با 8 مقاله شرکت نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: