Mukaddes Türbeler düzeyinde bir ilk: Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Kütüphanesi’nden Kahire’de nadir yazma eserler ve belgeler sergisi

Kahire’deki (Luksor) Arap Yazma Eserleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “II. Arap ve İslam Alemi Mirası Konferansı; Birikim, Çalışma, Kültür alışverişi ve katılım” isimli organizasyona davetli olarak katılan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi sadece katılmakla yetinmedi. Süveyş Kanalı Üniversitesi Yazma Eserler Tahkiği Merkezi ve Bağdat Üniversitesi İlmi Mirasın Yaşatılması Merkezi ile birlikte organizasyonun düzenlenmesine de katılan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi; ayrıca ender Yazma Eserler, Belgeler ve Müellefler sergisi de düzenleyerek aktif katılımını daha da ileri bir aşamaya taşıdı. Serginin düzenlenmesi Kütüphane Şubesi bünyesindeki Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi, Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Uzmanlık Araştırmaları ve Mirasın Yaşatılması Merkezi katıldı.

Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi’ni temsilen Mısır’a giden heyetin sorumlusu Salah Mehdî Abdulvehhâb Uluslararası El-Kefîl Ağı ile paylaştığı bu bilgilere şunlara ekledi: ‘Bu sergi Irak ve İslam Âlemî Mukaddes Türbeleri düzeyinde ilk defa düzenleniyor. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin hazinesinde saklı değerli mirası göstermek ve tanıtmak açısından olsun; bu mirasın restorasyonu, tahkiki ve ondan yararlanılabilmesi için doğal yerine konulması için sarf edilen çabaları göstermek açısından olsun güzel bir fırsattı.”

“Standlarda 32 yazma eser ve belge numunesi sergilenmiştir. Bunların tarihi ilk hicri yüzyıldan on üçüncü hicri yüzyıla kadar uzanmaktadır. Sergilenen kitapların sayısı ise 40’tır. Bunlardan bazısı tahkikten geçmiş, bazısı ise telif edilmiştir. Ayrıca Irak’tan ve yabancı kütüphanelerden mühürler de sergilenmiştir.”

“Katılım her bir merkezin uzmanlığına göre yapılmıştır. Bu kapsamda Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi ilk hicri yüzyıldan on üçüncü hicri yüzyıla kadar farklı dönemlere ait nadir yazma eserlerin yanı sıra Mushaf-ı Şerîfler’den görüntüler ile İslam tarihinin muhtelif dönemlerine ait belgesel niteliğinde fotoğraflar sergilemiştir. Bu fotoğraflar arasında hicri altıncı yüzyıla ait olan Şerîf-i İdrisî’ye ait dünya haritasının tablosunun de aralarında yer almaktadır. Ayrıca yazma eserlerin bibliyografyası ve muhakkık İbn-i Bevvâb’ın mushafı gibi merkeze ait yayınlar da sergilenmiştir.”

“Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) Uzmanlık Araştırmaları Merkezi’ne gelince; bünyesinde yayınlanan bir grup müellefi sergilemiştir. Bu müellef eserler arasında Haşimoğulları’nın Dolunayı’nın (Hz.Ebulfazl Abbas - Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşantısına dair yazılmış ciltler ile Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahsiyetine dair uzmanlık araştırmalarının yer aldığı kitaplar da yer almaktadır.”

“Mirasın Yaşatılması Merkezi’nin katılımı ise sergilenenler açısından zengin bir katılım oldu. Bünyesinde yayınlanan çeşitli ve değerli çalışmalardan bir grup sergilemiştir. Sergilenenler arasında “Ekrab-ul Mucâzât”, “El-Hezâne” dergisi ve yazma eserlerin araştırılması ve tahkiki konusunda uzman başka kitapların yanı sıra kendi bünyesinde tahkiki yapılmış başka bir grup eser daha yer almıştır.”

“Sergi organizasyona ev sahibi ülkeden ve yabnacı ülkelerden katılan konukların büyük beğenisine ve ilgisine sahne olmuştur.”

Söz konusu sergi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi tarafından düzenlenen sergiler zincirinin bir parçası olup amacı Mukaddes Türbe’nin bu alanda sahip olduğu ve mirasını yaşatmak için seferber ettiği potansiyel ve imkanları göstermek ve diğer kurumlar ile ortak ilişkileri ve bağları güçlendirmektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: