El-Amîd Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden yerel ve uluslararası düzeyde katılıma sahne olan yükseköğretimde modern metotlar konulu sempozyum

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü’ne bağlı El-Amîd Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi “Yükseköğretimde modern metotlar” konulu sempozyum düzenledi. Sempozyuma Irak’tan ve Irak’ın dışından akademisyenler ile fakülte öğrencileri katıldı.

Fakültenin merkez salonunda düzenlenen sempozyum; fakültenin eğitim ve öğretim düzeyini daha üst seviyeye taşımayı ve bu alanda yaşanmakta olan gelişimi yakından takip etmeye yönelik çalışmayı hedefliyor.

Sempozyumda konuşan Avusturalya’daki Sydney Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Basim Ensarî sempozyum ile ilgili olarak şunları söyledi: ‘Diğer dünyada kredibiliteye sahip üniversiteler gibi (Sydney) üniversitesinin de baz aldığı yükseköğretimde modern öğretim metotları ve bütünleştirici yaklaşımı işledim. Ayrıca gerek öğretim üyelerine gerekse de öğrencilere bilimsel tavsiyeler vererek öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirme ve zihinsel potansiyellerini harekete geçirme (konusuna da değindim).”

“El-Amîd Üniversitesi; tüm fakülteleri ile birlikte takvimine bilimsel etkinlikler koymuştur. Bunun bir parçasını da tüm sınıflar ve uzmanlık branşları dahil olmak üzere öğretim kadrosuna bilimsel metotları ve kabiliyetleri geliştirmeye yönelik sempozyumlar ve konferanslar oluşturmaktadır. Bunun akademik performansın ölçütlerine, kalite kriterlerine ve bilimsel kredibiliteye olumlu yansımaları olacak ve bunlar gerek yerel gerekse de uluslararası anlamda üniversiteyi öncü üniversitelerden biri haline getirecektir.”

El-Amîd Üniversitesi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin en önemli öğretim kurumlarından biridir. Üniversite bünyesinde Irak’ta bir ilke imza atılarak ilk defa bir özel üniversitede diş hekimliği fakültesi açılmıştır. Daha üst düzeye yükselmek ve bilimsel kredibiliteye ulaşmak amacıyla fakültede dünya çapında takip edilen bir öğretim programı uygulamaya konmuştur. Bu vizyonun bir parçası çerçevesinde ara ara konferanslar, sempozyumlar vb etkinlikler düzenlenmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: