Mukaddes Kerbelâ Türbeleri hizmetkârlarından Hz.Ümmül Benîn’in (O'na selâm olsun) vefâtı hatırasına özel matem töreni

Dünyaya geldiği gibi giden ve isimleri unutulup gidenler pek çoktur. Ancak onların tam tersine hatıraları yüzyıllar boyunca yankılanıp duran kimseler de vardır. Bunların başında da Nübuvvet Hanedânı Hz. Peygamber ile Ehlibeyti (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) gelir. Malum; İlahi mesajın madeni ve Vahyin İndiği Yuva olan Hz.Peygamber ve Ehlibeyti (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ile ne yaratılmışlar içerisinde kimse kıyaslanabilir ne de Onlar’ın ulvî mertebelerine başka bir kimse nail olabilir. Meleklerin Onlara hizmet ile şereflendiği bu mubarek hanedândan terbiye alan ve nurlu ilim kaynaklarından beslenen şahsiyerlerden biri de Hz.Abbas’ın (O'na selâm olsun) “Ümmül Benîn” lakabı ile meşhur olan validesi Hz. Fatıma bint-i Huzâm’dır (O'na selâm olsun).

Hz.Ümmül Benîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) vefâtı hatırası münasebetiyle 13 Cemâziyelâhir 1439 (1 Mart 2018) Cuma günü Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri matem töreni düzenledi. Törende Mukaddes Türbeler hizmetkârları ortak matem alayı kurarak Validesi Hz.Ümmül Benîn’in Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Allah-u Teâlâ’nın katındaki diri şehîd ruhuna taziye sundu.

Bu etkinlik Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri mensuplarının bu hatırayı yaşatmak için gelenek haline dönüştürdüğü bir uygulama. Yıllardır alışılagelmiş olan gelenek üzere; Pâk Ehlibeyt Hanedânı’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) şahadetleri hatırasında Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi hizmetkârları matem alayı kurarak şiirler ve şiarlar eşliğinde Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru yürümekte ve Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın hizmetkârları tarafından karşılanıp düzenlenen matem meclisine katılmaktadırlar. Ancak Hz.Ümmül Benîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) vefâtı hatırasında bir istisna olmaktadır. Zira bu hatırada Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın hizmektârları matem alayı kurup Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukades Ziyaretgâhı’na yürümekte ve orada da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın hizmetkârları tarafından karşılandıktan sonra o pâk mekanda düzenlenen matem meclisine katılmaktadırlar. Her iki Mukaddes Ziyaretgâh’ta düzenlenen matem meclislerinde hatırası münasebetiyle matem düzenlenen Pâk şahsiyetin makamı, şahsiyeti ve başına gelenler okunan mersiye ve sinezenler ile anılmakta; ardından da dualar edilmektedir.

Bu Cuma günü de yapılan işte buydu. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda bir araya gelen Mukaddes Kerbelâ Türbeleri hizmetkârları; Cennet Gençlerinin Efendileri Hz.İmam Hasan ile Hz.İmam Huseyn’i (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) yetiştirmekle hayatını geçiren, onları kendi canından ve kanından evlatlarından dahi önde tutan, kendi evlatlarını Hz.Resûlullah’ın iki Reyhânesi’ne (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) fedai olarak yetiştiren, Müminlerin Emîri’nin Zevcesi Hz.Ümmül Benîn’i (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) okudukları mersiye ve döktükleri gözyaşları eşliğinde andılar.

Hz.Ümmül Benîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hakkında...

Vasîlerin Efendisi Hz. İmam Ali’ye (Allah'ın selâmı üzerine olsun), sonra evlatları Cennet Gençlerinin Efendileri’nin Efendileri Hz. İmam Hasan ile Hz. İmam Huseyn’e (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ve ardından da Haşimoğulları’nın büyük hanımefendisi Hz. Zeyneb-i Kubrâ’ya (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hizmet etmekle müşerref olmuştur. Önce eşi Hz.İmam Ali b. Ebi Tâlib’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti, ardından Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti, sonra da dört oğlunu birden Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ile birlikte yitirme facialarını yaşamıştır. Allah-u Teâlâ’ya ibadet, Allah-u Teâlâ’nın velîlerine hizmet ve Onlar’ın başına gelen yürek dağlayan musibetlerin hüzün ve acısı ile geçen bir ömrün ardından H. 64 yılı 13 Cemâziyelâhir gününde Rabbi Allah-u Teâlâ’nın rahmetine intikâl etmiştir.


Hz. Ümmül Benîn; Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) evlatları Hz. İbrahim’in, Hz. Zeyneb’in, Hz. Ümmü Külsüm’ün, Hz. Abdullah’ın, Hz. Kâsım’ın ve şehitler ile sahabenin yattığı Bakî Kabristanlığı’na defnedilmiştir. Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) düşmanları, Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ, Hz. İmam Ali Zeynelâbidîn, Hz. İmam Muhammed Bâkır ve Hz. İmam Cafer-i Sâdık’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) nurlu türbelerinin de yer aldığı o mezarlığı birkaç defa yıkıp harâp etmiştir. Pâk Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hanedânına duydukları nefreti tükenmek bilmeyen bu zihniyetin uzantıları bugün de o mubarek ziyaretgâhların yeniden inşa edilmesine engel olmaktadır.

Yaşantısıyla adım adım İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) izinden giden o pâk, seçkin, halîs ve vefâkâr hanımefendi Hz.Ümmül Benîn’e selâm olsun! O’na ve O’nu örnek alıp izinden giden saliha müminelere ne mutlu!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: