Cuma Hutbeleri Ansiklopedisi’nin 9.cildi yayınlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Araştırmalar ve Etüdler Merkezi Cuma Hutbeleri Ansiklopedisi isimli eserinin 9. Cildini yayınladı. 2 bölümden oluşan eser 2013 yılında (H.1434 – 1435) yıllarında Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâh’ının ana avlusunda kılınan Cuma namazlarının hutbelerini içeren ve seri niteliğinde olan bu eser; yükseköğretim öğrencilerinin araştırma ve tezlerinde yararlanabileceği belgeli bir kaynak olabilmesi için bilimsel bir yaklaşım ışığında yapılmış bir tahkik çalışmasına tabi tutulmuştur. Eserin diğer bölümleri ilerleyen süreçte yayınlanacak.

El-Amîd Merkezi Ansiklopediler ve Dergiler Bölümü Başkanı Dr. Kerîm Huseyn Nasıh el-Halidî ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Allah-u Teâlâ’nın yardımı ile 2014 yılı Cuma hutbelerinin ilk ve ikinci ciltlerini, 2015 yılı Cuma hutbelerinin ilk ve ikinci ciltlerini ve 2016 yılının ilk ve ikinci ciltlerini yayınlamayı başardık. İşte şimdi de devam eden gayretlerimizin sonucunda 2013 yılı Cuma hutbelerini yayınlıyoruz. Eserlerimizin basıma; gerek yazıya dökme, gerek tahkik, gerekse de dilbilimsel inceleme görevlerini tamamlamak için gayret sarf eden ekibimizin çalışma planı doğrultusunda yapılmıştır.”

“2013 yılı çok sayıda büyük olayın yaşandığı bir yıl. Yüce Dini Merceiyet de bu olaylara çözüm ortaya koymak için girişmiş ve hem görüşünü hem de bu sorunları kökten çözecek çözümleri beyan etmişlerdir. Yüce Dini Merceiyet ayrıca fıkıh, din ve dinin temellerine dair konulardan söz etmiştir. İki hatîb Seyyid Ahmed Safî ve Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzetleri daim olsun) açıklamada, kanıt göstermede ve tetkiğini yapıp detaylarına inmeye öncelik verdiği konulardır. Bu yüzden de onların (hutbelerde belirttiği) düşünceleri; ilimler havzası talebeleri, yükseköğretim öğrencileri ve araştırmacı hocaların etüt, tartışma ve diyaloğu için bir kaynak haline getirmiştir.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı El-Amîd Araştırmalar ve Etüdler Merkezi’nin yayınlamaya devam ettiği “Belgelenmiş ve tahkikten geçirilmiş Cuma Hutbeleri Ansiklopedisi” isimli eser; bilimsel bir yaklaşım güdülerek tahkikten geçirilmiş olan belge niteliğinde bir eser olup hem ilim havzası talebeleri hem de yükseköğretimde öğrenim gören öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için kaynaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: