Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi belge arşivine Irak tarihinden muhtelif dönemlere ait 900’den fazla gazete ile takviye

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi’ne bağlı Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi birçok projeyi uhdesine almıştır. Bir yandan araştırmacılara hizmet eden öte yandan da kültür ve tarih mirasını koruyup ondan daha fazla yararlanılmasını sğalayan bu projeler kapsamında atılan bir adım da; Irak Kitap ve Belge Evi’nin arşivinden Irak’ın modern tarihinden birçok farklı döneme ait 900’den fazla gazetenin görüntülenmesi ve adı geçen merkezin arşivine katılması oldu. Atılan adım aynı zamanda daha büyük bir projenin başlangıcı niteliğinde.

Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi Müdürü Salah Mehdî Abdulvehhab konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu: “Çalışmalarımız önemli yazma eserler veya belgelerin görüntülenmesi ile kısıtlı kalmamıştır. Bu alanda büyük ilerleme kaydettik (elbet); artık büyük bir görüntülü arşivimize ek olarak başka bir deneyimimiz var artık. O da Irak’ın modern tarihinden farklı dönemlere ait gazetelerin görüntülenmesi deneyimi. Bunlar memleketin başından geçenlere dair tanık niteliğinde sayılmaktadır.Irak Kitap ve Belge Evi ile aramızdaki ortak çalışma anlaşmaları kapsamında bu gazetelerin görüntülenmesi için anlaştık.”

“Merkezimiz görüntüleme konusunda uzman bir teknik personele sahiptir ve gelişmiş araç ve cihazlar ile donatılmıştır. Bu yüzden de çalışmalardan çıkan sonuçlar iyi ve beklentileri karşılayacak düzeyde oldu. Allah-u Teâlâ’ya hamdolsun; Irak’ın modern tarihinden farklı dönemlere ait 900’den fazla gazetenin görüntülenmesini başardık. Bu aşama başka aşamaların başlangıcı niteliğindedir.”

“Yapılan çalışmalarda Irak Kitap ve Belge Evi Dairesi’nin sergilediği ciddi çalşmalardan Merkezimiz ile tam bir işbirliği sergilediğine tanık oldum. Karşılıklı işbirliği, ortak çalışma, tarafların birbirinin deneyiminden yararlanması ve bu denetimin doğru bir şekilde yönlendirilip işlevselleştirilmesi için teorik ve pratik seminerler ile çalıştaylar düzenlenecek.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: