Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesidir; peki anlamı, faziletleri ve amelleri nelerdir?

Hayırların oluk oluk döküldüğü Receb ayı, şeref ve bereketle dopdolu bir aydır. Pâk Ehlibeyt İmamları’ndan (Allah'ın salât-u selâmı hepsine olsun) bu ayın çok özel değeri ve hürmetine riayet etmenin gerekliliğine dair çok sayıda ve mütevatir düzeyde hadis ile rivayetler nakledilmiştir. Büyük bereketlere ve çok sayıda fazilete sahip olan bu yüce ay hakkında Hz.Peygamber Efendimiz’den (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: “Receb, Allah’ın yüce ayıdır. Başka aylar onun hürmeti ve faziletine yaklaşamaz. (Bu ayda) kafirlerle savaş haramdır. Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Bir kimse Receb ayından bir gün oruç tutarsa Allah’ın en büyük rızası (hoşnutluğu) ona farz olur, Allah’ın öfkesi ondan uzaklaşır ve ateş kapılarından biri ona kapanır.”Regaip Gecesi büyük bağış gecesi anlamına gelir. Bu mubarek gecenin Allah-u Teâlâ katında büyük bir yeri vardır. Bu gecenin bir önceki gündüzünde oruç tutup gecesini namaz, dua, ibadet ve salih amel ile geçiren kimsenin ecri kat kat katlanır. Bu gecede oruç tutanlar ve istiğfar edenlerin diledikleri dilekler, istedikleri ihtiyaçlar ve rağbet ettiği hak şeyler gerçekleşir. Bu sebepler melekler bu geceye “Regayip – Rağbet edilen (arzulanan) şeyler – gecesi” denir.


Ebu Abdullah Hz. İmam Sadık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ise şöyle rivayet olunmuştur:

Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdu:“Receb ayı ümmetim için istiğfar ayıdır. O halde onda çokça istiğfar ediniz; zira O Gafûr’dur, Rahîm’dir. (Recep ayına) “Receb-ul Asabb – (Akarsu gibi gürül gürül) dökülen Receb” denir çünkü onda rahmet ümmetime (akarsu gibi) dökülür de dökülür.O halde bu ayda çokça“ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَة ”“Estağfirullahe ve es’eluhut- tevbe*” Deyiniz.”(Allah’tan mağfiret diliyorum ve O’ndan tevbe niyaz ediyorum*)Bu ayda yapılması müstehap olan ameller ile ilgili birçok rivayet edilmiştir ve müminler bu amelleri devamlı bir şekilde eda
etmektedirler. Bu özel amellerden bir kısmı da; Regayip Kandili veya Regaib Gecesi olarak da bilinen, büyük faziletleri bulunan gecelerden biri olan Recep ayının Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan ilk gecesine özel amellerdir. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Recep ayının faziletini zikrederken bizlere şöyle tavsiyede bulunmuşlardır: “(Recep ayının) ilk Cuma gecesinden gafil kalmayın.Zira ona melekler “Regaib (Arzulananlar, gerçekleşmesi dilenenler) Gecesi” derler. Çünkü gecenin ilk üçte biri geçtikten sonra yeryüzünde ve semalarda hiçbir melek kalmaz, hepsi birden Ka’be’ye ve etrafına toplanırlar.Allah da onlara göstereceği şeyleri gösterip şöyle der: “Ey Meleklerim; benden ne dilerseniz dileyin.Onlar da “Rabbimiz Recep ayında oruç tutanları bağışla” derler. Allah Tebareke ve Teâlâ da: “Onu yaptım (Onları bağışladım)” der.”Aynı şekilde Hz. Peygamber Efendimiz’den (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) naklolunmuş olan ve birçok fazileti bulunan bir amel vardır. O da Regaip gecesi namazıdır. Bu namazı kılan kimsenin çok sayıda günahı bağışlanır. Ayrıca Allah (Azze ve Celle) bu namazı kılan kimseye, kabrine ilk indirildiği gecede kıldığı bu namazın sevabını güzel bir surette, güzel yüzlü ve tatlı bir dille (bir dost) olarak gönderir ve şöyle der: “Ey Can Dostum! Müjden olsun! Seni her türlü zorluktan kurtardım!” O kimse de ona şöyle sorar: “Kimsin sen? Senden daha güzel yüzlü, daha tatlı sözlü ve daha güzel kokulu hiç kimse görmedim şimdiye kadar?”O da ona şöyle der: “Ey Can Dostum! Ben o falan gecede, falan yerde ve falan sene kıldığın namazın sevabıyım. Bu gece hakkını yerine getirmeye, yalnızlığını gidermeye, ıssızlığını üzerinden atmaya geldim. Sur’a üflendiği zaman kıyamet meydanında başına gölge yapacağım. Şüphesiz sen asla hayırdan yoksun kalmayacaksın!”Bu namazın kılınışı ise şöyledir:Recep ayının ilk Perşembe günü oruç tutulur. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında on iki rekat namaz kılınır. Her iki rekatta selam verilir. Her rekatta bir kez fatiha, üç defa kadir suresi ve on iki defaihlas suresi okunur. Namaz bitince de yetmiş defa:(اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلى آلِهِ)(Allahumme salli ala Muhammedinin-Nebiyyil-Ummiyyi we ala Âlih /
Allah’ım ümmî (Ümmül Kura Mekke’li) Peygamber Muhammed’e ve ailesine
salât eyle)Dedikten sonra secdeye varır ve)سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ(“Subbuhun Kuddusun Rabbul melaiketi Wer-Rûh / Meleklerin ve Ruh’un Rabbi (Allah); tüm noksanlıklardan münezzehtir” derSonra da oturur ve yetmiş defa şöyle der:رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَـمُ، إنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الأعْظَمُ.“Rabbiğfir verham ve tecawezemma ta’lem, inneke Ğafûr-ur-Rahîm / Rabbim bağışla, rahmet eyle ve bildiğin şeylerden (hata,günah, ayıp vs) geç (onları affet); Şüphesiz sen Gafûr ve Rahîm’sin!”Sonra yeniden secde eder ve)سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ(“Subbuhun Kuddusun Rabbul melaiketi Wer-Rûh / Meleklerin ve Ruh’un Rabbi (Allah); tüm noksanlıklardan münezzehtir” derSonra da secdeden başını kaldırıp oturur; derdini dileğini dile getirir. İnşa’Allah-u Teâlâ hepsi reva olacaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: