Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden bünyesindeki bölümlerin başkanlarına stratejik plan hazırlamaya yönelik çalıştay

Çalıştaydan bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterlik Bürosu ve Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü; meslek ve görev düzeylerinin daha yüksek olması ve hizmet sunma alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Mukaddes Türbe bünyesindeki bölümlerin başkanlarına yönelik stratejik plan hazırlama çalıştayı düzenledi. Umman Sultanlığı’ndaki Suhar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza el-Muhanna tarafından yönetilen çalıştaya Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bölüm başkanları ve yardımcıları katıldı.

Hz.İmam Ali Hadî (O'na selâm olsun) Kompleksi’nde düzenlenen çalıştay Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ning erek mensuplarına gerekse de bölüm başkanlarına yönelik düznlediği gelişim seminer, panel ve konferanslarından biri sayılmaktadır. Mukaddes Türbe bu kapsamda personeline kendi alanlarında eğitim vermek amacıyla muhtelif alanlardan birçok uzman getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir.

Haberimizin konusu olan çalıştayda ise Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bölşüm Başkanları’nın çalışmalarına dair strateji planı hazırlama konusuna dair birçok yapıcı diyalog ve tartışma yaşandı. Çalıştay ayrıca; çevreye yönelik fonskiyonel analiz hazırlamanın birçok pratik uygulaması ve Mukaddes Türbe’nin perspektif, hedef ve değerleri ile plan hazırlamak için atılması gereken adımları da kapsadı.

Prof. Dr. Hamza el-Muhanna ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu çalıştay staretjik planlamadan söz etmiştir. Gelecekte nerede olmak istediğimiz ve bu yere nasıl ulaşacağımıza dayalı temelleri belirlemeye yöneliktir. Planlama birçok adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar takip edilerek (planlama yapılması) gerekir. Ancak genellikle kurumun analizinden başlarız. Sonra iç ve dış durumuna geçer oradan da kurumun nerede olmak istediğine dair görevi ve vizyonu ortaya koyarız. Vizyon ortaya konursa o plan ışığında hedefleri belirleriz. Bu hedefler belli bir süre zarfında bizi stratejik plana ve kurumun ulaşma beklentisi içinde olduğu yere ulaştırır. Bu hedefler de öncelikli ve ikinci plandaki hedefler olarak bölüştürülür. Sonra stratejilere geçilir. Stratejik plan bittiğinde de ona bir çalışma planı eşlik etmelidir. Bu plan en sade çalışandan piramidin zirvesindekine kadar kurumun tüm çalışanlarını kapsamalıdır. Ayrıca bununla beraber takip de olmalıdır. Stratejil planda zikredilen sürede hedeflerin ve tamamlananların da zikredilmesi gerekir. Bu yöntemler o kurumların zamanı daha aza indirgeme ve istenen hedefe ulaşmasına yardımcı olur. Bu sistem global olarak gerek küçük gerekse de büyük kurumlarda kullanılan sistemlerden biri sayılmaktadır.”

Çalıştaya katılanlar ise böylesi eğitim programlarının düzenlenmesinin önemine vurguda bulundu. Katılımcılar kursların hem istenen görevleri en iyi şekilde yapma hem de kurumsal çalışmalarda en son yaşanan ilerlemeleri yakından takip etmenin yanı sıra şahsi ve işe dair becerilerini geliştirmeye de katkıda bulunduğunu söyledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: