اعلام فراخوان مقاله برای فصلنامه علمی الباهر به زبان انگلیسی

هیأت تحریریه فصلنامه علمی الباهر اقدام به اعلام فراخوان در خصوص دریافت پژوهشهای علمی به زبان انگلیسی در حوزه های تخصصی علوم مهندسی و علوم تجربی نمود.
فصلنامه علمی الباهر متعلق به موسسه پژوهشی بین المللی العمید، وابسته به بخش امور فکری فرهنگی آستان مطهر عباسی و مورد تائید و دارای مجوز علمی از وزارت علوم عراق می باشد.
هیأت تحریریه این فصلنامه طی فراخوانی از پژوهشگران دعوت نموده تا آثار علمی خود را به زبان انگلیسی و طبق اصول علمی بین المللی برای چاپ در این مجله ارسال نمایند.
شرایط مقالات ارسالی جهت چاپ در فصلنامه :
- پژوهش نباید تکراری و در مجله یا فصلنامه دیگری منتشر شده باشد.
- متن مقالات ارسالی باید با سایز 14 و عنوانهای فرعی با سایز 14 BOLD و عنوان اصلی با سایز 16 BOLD باشد.
- در مقاله ارسالی می بایست عنوان، نام و نام خانوادگی، محل کار، شماره تلفن و ایمیل نویسنده ذکر شود .
- به همراه فایل ارسالی مقاله فرم تکمیل اطلاعات فردی از طریق سایت نیز تکمیل گردد.
آدرس سایت: albahar.alkafeel.net
- مقاله در قالب فایل ورد (Word) به ایمیل فصلنامه به نشانی albahir@alameedcenter.iq ارسال گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: