Huseynî matem alayları Hz.Zeyneb-i Kubrâ’nın (O'na selâm olsun) vefâtı hatırasını anmak için Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhlarına akın ediyor...

15 Receb 1439 (2 Nisan 2018) Pazartesi günü Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları , Ebu Talib oğlu Ali kızı Hz.Zeyneb-i Kubrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) vefâtı hatırasını anmak için gelen Huseynî matem alaylarının akınına sahne oldu.

Huseynî matem alayları her sene bu acı dolu facianın gerçekleştiği 15 Receb gününde; Mukaddes Kerbelâ’ya giriş yapmakta ve mersiyeler okuyarak Hz. Zeyneb-i Kubrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşadığı musibetleri anmakta ve Allah’ın yeryüzündeki Hücceti Hz.Sahibuzzamân’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun, Allah müşerref çıkışını daha da yakın kılsın) taziyelerini sunmaktadır.

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türrbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından hazırlanan program ve belirlenen güzergâh doğrultusunda Huseynî Matem Alayları önce Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimizin Mukaddes Ziyaretgâhı’na girerek matem merasimine başlıyor. Sonrasında da Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’ndan geçerek Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimizin Mukaddes Ziyaretgâhı’na giriş yapıyor ve ana avluda matem düzenliyor. Bu süreçte de Huseynî şiirler, mersiyeler ve sloganlar ile yaşanan hatırayı anıyor ve bağlılık tazeliyor.

Hz. Zeyneb-i Kubrâ (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Taff Vakıası’ndan (Kerbelâ Olayı’ndan) bir yıl sonra H. 62 senesinde vefât etmiştir. Birçok lakabı vardır. Bunlardan biri de “Cebel-i Sabır/ Sabır Dağı”dır. Öyle anılması da gerçekten haktır; zira gerek Ağabeyi Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve Kardeşi Alemdar Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olduğu eşsiz benzersiz faciada olsun gerekse de o faciadan hemen sonra yaşadığı esaret işkencesine gösterdiği sabrın büyüklüğü “dağ”lardan daha ufak bir şey ile ifade edilemez...

Selâm olsun Hz. Huseyn’in sadâsına, basîretine, nefeslerine, zâtına, fısıltılarına ve O’nun devriminin savunucusu kız kardeşine!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: