Mukaddes Türbeler’den yetim öğrencilere ödül ve bilim hayatlarında daha fazla başarı için teşvik

Hz.Zehrâ (O'na selâm olsun) Müessesesi yetimlerini
Hz.İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) insanlığının ne denli engin olduğunu gösteren lakaplarından biri de “Yetimlerin Babası”dır. O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yetimler ile arasında akıp geçen yüzlerce yıl boyunca şifresini çözemediği ezelî bir bağı vardır. Hiç kuşku yok ki bu övülmüş huy ve faziletli haslet; O’nun Masum Evlatları’ndan (Allah'ın selâmı hepsine olsun) uzak değildi. Bu yüzden Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali Hazırlık Komitesi de yetimlere yönelik büyük manevî etkisi ve desteğinden ötürü Hindistan’ın Kargil şehrinde düzenlenen festival etkinlikleri programına yetimler ile ilgilenen kurumlara yönelik ziyaretleri de kattı.

Mukaddes Türbeler heyeti bu program kapsamında yetimlerle ilgilenen ve hayır kurumu niteliği taşıyan Cevadiyye Medresesi’ni ziyaret etti. Yetim çocukları gerek eğitim gerekse de öğretim açısından tam teşekküllü bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen bir program ve yaklaşım çerçevesinde hizmet veren Cevadiyye Medresesi’ne gelen Mukaddes Türbeler heyeti önce kurumun yönetiminden sorumlu kadro ile bir araya geldi. Kurum yöneticisi Şeyh Muhammed Bakır bir konuşma yaparak daha önce bir benzeri gerçekleşmemiş olan bu ziyaretten ötürü teşekkür edip duyduğu minnettarlığı ifade etti. Bu ziyaretin Irak Mukaddes Türbeleri’nin yetimlikten ötürü sıkıntılar çeken bu kesime yönelik duyduğu büyük sorumluluğu yansıttığını ifade eden Şeyh Muhammed Bakır; medrese öğrencilerinin yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen çok sıkı çalışıp sınavlarını kazandıklarını ve farklı üniversite bölümlerine yerleşmeyi başardıklarını ifade etti.

Ardından ziyaretçi heyet adına Seyyid İhsan el-Gureyfî bir konuşma yaptı. Yetimliğine rağmen çalışıp sıkıntıların üstesinden gelen ve çalışıp başaran bu seçkin grup ile bir araya gelmekten ötürü duyduğu mutluluğu ifade eden Seyyid Gureyfî; gerek bilimsel gerekse de dini eğitimlerinde başarılarının sürmesi temennisinde bulundu.

Ödüllendirilen öğrenciler adına Şevket Ali isimli bir öğrenci bir konuşma yaptı. Kendilerine yapılan bu girişimden ötürü teşekkür eden Şevket Ali; aldıkları ödülün bilimsel serüvenlerini devam etmeleri için büyük bir manevi motivasyon sağlayacağını söyledi.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Heyeti Başkanı Seyyid akîl Abdulhuseyn el-Yasirî de bir teşvik konuşma yaptı. Jayatın başta yetimlik olmak üzere tüm zorluklarının üstesinden gelip akranlarıyla rekabet eden ve birinci öğrencilerden olmayı başaran bu öğrencilerle bir araya gelmekten ötürü ziyaretçi heyetin duyduğu memnuniyeti ifade eden Seyyid el-Yasırî; öğrencileri Hz. Resûl’ü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) üstün örnek edinerek daha fazla çalışıp çaba sarf etmeye teşvik etti.

Ziyaretin ikinci durağı ise kızlara yönelik bir yetimler okulu olan Hz.Zehrâ (O'na selâm olsun) Müessesesi’ydi. Merce-i Alâ Seyyid Ali Huseynî Sistanî’ye (Bereketli gölgesi daim olsun) bağlı bir okul olan ve 50’den fazla yetim kız öğrencinin geçiminden okuluna kadar tüm ihtiyaçlarını üstlenen kurumun hedefi; öğrencilerini sorumluluğu üstlenebilecek kudrette bireyler haline getirmek.

Kurumdan sorumlu komitenin başkanı Şeyh Rıza Rızvanî; ziyaretçi heyeti karşılamaya yönelik bir konuşma yaptı. Konuşmasında yolculuğun meşakketine tahammül ederek kendilerini ziyaret eden konuklara teşekkür eden Şeyh Rızvanî; bu kurumun maliyeti 2004 yılında Merce-i Alâ Bürosu tarafından karşılanmıştır. Kurumda eğitim ilkokuldan başlayıp yüksek öğretime varıncaya dek orta öğretimi de kapsayan 12 yıllık bir eğitim.

Kurumdan sorumlu komite üyesi Profesör Nazır Şabanî okulda verilen eğitim ve rehabilitasyon ile ilgili bilgi verdikten sonra ziyaretten ötürü teşekkür etti ve önümüzdeki günlerde yinelenmesi temennisinde bulundu. Prof. Nazır Şabanî ayrıca Mukaddes Türbeler heyetinin burada bulunmasının ve yaptıkları ödüllendirmenin okuldaki öğretmen ve öğrencilere güçlü bir motivasyon olacağı ve öğrencilerin yaşadıkları yetimlik sorununa aldırış etmemelerini sağlayacağına vurgu yaptı.

Ziyaretçi heyet adına Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden Seyyid İhsan el-Gureyfî bir konuşma yaptı. Seyyid Gureyfî sorumlu komiteden öğretim üyelerine kadar kurum yetkililerine öğrencilerle ilgilenip onları rehabilite ettikleri ve toplumun diğer kesimlerinin arasına karışan doğal bireyler olmalarını sağladıkları için teşekkür etti.

Akabinde yetime öğrenciler ve kurumdaki öğretim üyeleri ödüllendirildi. Öğretmenler Mukaddes Türbeler heyetine bu insanî projelerinde daha da ilerleyeceklerine dair söz verdi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: