Seyyid el-Keşmîrî “Ruhsal hastalıklar, maddî belâlar ve Müslümanlar arasındaki tefrika derdinin; Hz.Resûl ile Hz.İmam Ali’nin (Allah'ın salât ve selâmları Onlar’ın ve Ehlibeytleri’nin üzerine olsun) yaşantısının izinden gitmekten başka bir dermanı yoktur”

Seyyid Ebulhasan el-Mehdî
  1. Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kültür Festivali’nin kapanış töreni 19 Receb 1439 (9 Nisan 2018) Cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde yapıldı. Hindistan’ın Kargil şehrindeki İsna Aşeriyye İlimler Havzası’nda düzenlenen Kapanış töreninde Yüce Dini Merceiyet’in Keşmîr temsilcisi Seyyid Muhammed Bâkır Necefî Keşmîrî’nin bir konuşması gerçekleşti. Sağlık nedeniyle törene katılamadığı için özrünü ileten Seyyid Keşmîrî’nin konuşmasını oğlu EbulHasan el-Mehdî yaptı:

“Bu mubarek mahfilde bulunan ey saygıdeğer fakîhler, âlimler, buraya gelen ve buranın sakini olan ilim ehli, müminler; sizlere Müşerref Kâbe’de doğan Müminlerin Emîri ve Hz. Resûl-u Âzam’ın Vasîsi’nin (Allah-u Teâlâ İkisine ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât eylesin) mubarek viladetini anmak amacıyla düzenlenen bu festival münasebetiyle tebrik arz etmekten sevinç duyarım.”

“Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki organizatör komite her yıl bu festivali Hindistan’da yer düzenlemek için gayret ediyor. Bu gayretin hedefi Hz.İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) beşeriyet için kurtarıcı olan aydın siretini tüm boyutları ve yönleriyle aktarmaktır. Geçip giden günler boyunca nifak ve kin ehli tarafından bu siretin üzeri örtülmüştür. Oysa durum (işin gerçeği); O’nun yaşantısının Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Allah-u Teâlâ’dan getirdiği mesajın ta kendisi ve nas ile Hz.Peygamber’den (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sonra tebliğ etmekle yetkili olan, halîfesi, Vasîsi, Emîni ve kitâbın da sünnetin de muhafızı olarak kılınmış olduğudur. Hz.İmam Ali (O'na selâm olsun) da mukaddes hayatı boyunca bu işi tamamlamaış ve zorluklara, felaketlerin çirkinliğine ve düşmanlığın çokluğuna rağmen başarılı olup kendisine verilen irşad emanetlerini İslam ümmetine bildirmiştir.”

“Müslümanlar O’nun pâk yaşantısının izinden gitmeye ne kadar da muhtaç. Özellikle de ruhsal ve manevî belalar ve Müslümanların hem içte hem dışta tefrikası ile çevrili olan bu zamanda. Bu onulmaz derdin de; Hz. Resûl ile Hz.İmam Ali’nin (Allah-u Teâlâ İkisine de Pâk Ehlibeytleri’ne de salât eylesin) yaşantısının izinden gitmekten başka bir dermanı yoktur. Öyleyse ümmetin söylemini halen İslam’ı ve Müslümanları tehdit eden yabancı komplolara karşı birleştirmeye, bu mukaddes hedefe davet için gayret sarf edenlerin çabaları mubarek olsun.”

“Bizler de noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’tan bu işin başındaki yektililerin gayretlerini; gün be gün, kesintisiz ve engellerle karşılmadan devamlı olacak bir şekilde daim kılmasını niyaz ederiz.”

“Bu festivalin iki yıl önce Keşmir’in başkentinde kararlaştırılmıştı. Ancak maalesef orada düzenlenmedi. Ancak ona rağmen sorumlu komite çalışmalarına devam etti ve bunu Kargil’de düzenledi. Hiç kuşku yok ki bu iftihar onlarındır. Bu da şaşılacak bir şey değildir. Çünkü bu mümin şehir Ehlibeyt’e (Hepsine selâm olsun) yaklaşık yüzyıldan fazla bir süre önce bağlanmıştır. Bu da Şemseddîn-i İrakî adıyla bilinen Ârif-i Celîl Seyyid Muhammed (Allah sırrını takdis eylesin) sayesinde olmuştur. Bu şehirdeki ilk tebliğci de odur. Bu yüzden de Kargil şehrinin o zamandan bu günümüze kadar din, dindarlık, salih sıfatlar ve ilahi yasayı takip etme konusunda ölümsüz bir hatırası vardır. Tarihi iyilik dolu ulemâ, fazilet sahipleri ve takvalı kimseler ile dolu doludur. Belki de ilahi meşiyyet (takdir) ; bu şehirdeki bu ayrıcalıklardan ötürü diyarına ve halkına şeref vermek amacıyla ile bu festival ev sahipliğini yapmasını sağlamıştır. Bu çabanın bu diyardaki geri kalan yerlere gerçekçi bir örnek olmasını rica ediyoruz. (Bilvesile) en halis (içten) tebriklerimi bu festivalden sorumlu Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yetkililerine arz etmek isterim.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: