Nebevî Bîset gecesi ve günü; fazileti ve amelleri üzerine…

Hz.İmam Cevâd’dan (O'na selâm olsun) şöyle rivayet olunmuştur: “
Receb (ayında) insanlar için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha
hayırlı bir gece vardır. O da onun yirmi yedinci gecesidir. Resûlullah’a
(Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) onun
sabahında (peygamberliğini) haber vermesi bildirilmiştir. Bizim
şialarımızdan (taraftarlarımızdan) olup o gecede amel eden kimse için
altmış yıl amel etmiş gibi ecir vardır.”İşte bu gece ve gündüz çok yüce ve çok şerefli olup büyük
bayramlardandır. Hicretten 13 yıl önce M.610 yılında Hz. Peygamberimiz’e
(Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Cebrail inmiş ve ilahi mesajı tebliğ etmeye başlaması emredilmiştir.Bu gece ve bu günün müstehap amelleri olduğunu hatırlatalım. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Gecesinde ve gündüzünde gusül

2- Gecesinde Hz.İmam Muhammed Cevâd’dan (O'na selâm olsun) rivayet olunan on iki rekatlık namaz.

3- Gecesinde “Allahumme innî es’eluke bittecellîl âzami fî hazihil
leyleti min eş-şehril azîm / Allah’ım senden bu yüce aydaki şu gecedeki
en yüce tecellinin hürmetine diliyorum...” diye başlayan gecenin özel
duasını okumak.4-Biset günü oruç tutmak. Yıl içerisinde oruç tutulması özel olarak
tavsiye edilen dört günden biridir. Orucunu tutan kimseye altmış yıllık
keffaret olur.

4- Gündüzünde Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e (Allah-u Teâlâ Efendimiz’e ve Pâk Hanedânı’na salât eylesin) çokça salavât getirmek.

5- Gecesinde de gündüzünde de Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk
Ehlibeyti'ne salât etsin) ve Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi
Talib’in (O'na selâm olsun) ziyaretini edâ etmek.

6- Gündüzünde otuz rekatlık namaz kılmak. Her rekatta Fatiha ve 10 defa İhlâs suresini okumak.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: