Şaban ayının üçüncü günü: Semâlara ve yeryüzüne Huseynî rahmet nuru doğdu

Nebevî hicretin dördüncü senesi. Hayır ve bereketle dolu Şaban ayının üçüncü akşamı, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kızının ikinci oğlu Hz.İmam Huseyn (O'na selâm olsun) dünyayı şereflendirdi. Hz.Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) O’nu büyük bir sevinç ve mutlulukla karşıladı.

Bu hadise yaşandığında Allah (Azze ve Celle) cehennem ateşinin bekçisi Malik’e; dünya yurdunda Muhammed’in bir evladının doğmasına ikram için cehennem ateşini söndürmesini vahyetti. Himveynî İbn-i Abbas’a dayandırdığı bir hadiste şöyle nakletmiştir. “ ‘Ali oğlu Huseyn (Onlar’a selâm olsun) doğduğu zaman Dedesi Mustafa-yı Ekrem (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) O’nu alıp bağrına bastı, öptü, sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okudu. Allah-u Teâlâ’nın emri ile O’na Huseyn ismini verdi. O’nun için de bir koçu akika (bir kurban türü) olarak kestirdi. Annesi Fatıma’ya (Allah'ın salavâtı üzerine olsun) da ‘O’nun saçını traş et ve (traş ettiğin saçın) ağırlığınca gümüş sadaka ver’ dedi. Ayrıca O (Hz. Resûlullah - Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) müşerref ağız suyu ile onun ağzını sıyırdı.’ O’nun için bir akika kurban kestirdiği, mubarek saçının ağırlığı kadar sadaka verdiği ve saçın ağırlığının tartıldığında bir dirhemlik miktarda olduğu da söylenmiştir.”

“Hz.Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Hz. Huseyn’in bakımı konusunu kendisi üstlendi. Canı canına, duyguları duyguları ile bileşti. Yeni doğan torununun nefsine ideallerini ve ulvî değerlerini ekti. Böylece O’nun bir portresi, hayatının uzantısı ve gerek hedeflerinin yayılması gerekse de ilkelerinin korunmasında bir örneği haline geldi. Dedesi Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) siması da Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) simasında beliriyordu artık. Nitelikleri de, O’nu tüm Peygamberlerden farklı kılan ahlakını da torunu Hz.İmam Huseyn’de (Allah'ın selâmı üzerine olsun) görmek mümkündü...

Hz.İmam Huseyn, Ağabeyi Hz.İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ile birlikte pâklığın yuvasında, bereketin hanesinde yetişti. Kainatın Efendisi’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) torunları ile Vasîlerin Efendisi ve Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi’nin (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) oğullarıydılar. Bu pâklar içinde en pâk yuvada Muhammed Mustafâ’nın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) tertemiz ilim, nur ve ahlâk kaynağından kana kana beslendiler. O’nun engin rahmeti ve ilgisinden bol bol nasiplendiler. Böylelikle O’nun edebini, hidayetini, Efendiliğini, cesaretini miras aldılar. Bunlar da Hz.İmam Huseyn’i; Babası Hz.İmam Ali Murtezâ ile Ağabeyi Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’dan (Allah'ın selâmı hepsine olsun) sonra O’nu bekleyen İmamet’e tabir-i caizse altyapı oluşturdu. Zaten Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) O’nun İmam olduğunu tüm Müslümanların önünde birçok defa açık açık ilan ederek şöyle buyurmuştu: “Hasan ve Huseyn İmam’dırlar; (yerlerinde9 otursalar da kalksalar da (ayaklansalar da).”

İmamet ve Nübuvvet’in kaynakları bu İmam ile bir arada buluşmuştu. Hasebin de nesebin de şerefi onda toplanmıştı. Çünkü bir yandan Peygamberlerin Efendisi’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) evladıydı, bir yandan da Vasîlerin Efendisi’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) oğlu. Her hareketinde ümmet için bir Muhammed (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) görüntüsü taşıyordu. Hareketleri hep Kur’ân-i Mecîd’e göre, sözleri ilahi risaletin konuşan dili ve yaşantısı da Ceddi Hz. Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yolunun ta kendisiydi. Attığı her adımda ahlâkın en üstününü ortaya koyuyor ve ümmetin işleri ile ilgileniyordu. Ümmetin hidayeti, ona nasihat ve imdadına yetişmekten geri durmuyordu. Mukaddes nefsini ilahi risaletin istediklerinin kanlı canlı bir örneği haline getirmişti. Hz.İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yolunu yitirenler için bir hidayet çırağı, hakikate susamışlar için gürül gürül akan bir pınar, müminlerin sırtını güvenle yaslandığı bir daynak, salihlerin başvurduğu bir hüccet, Müslümanlar ayrı düşünce hakkı batıldan ayıran bir ayraç ve Allah-u Teâlâ için gazaplanıp devrim yapan bir kılıçtı...”

Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yüce bir makamı vardır. O makama Babası, Annesi, Ağabeyi ve evlatlarından olan İmamlar (Allah'ın salât ve selâmı hepsine olsun) dışında kimsecikler nail olamaz. Yüce İlahi Belge, batılın ne önünden ne arkasından geçemeyeceği Allah kelâmı Kur’ân-i Kerîm; Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) makam ve mevkisini birçok ayette beyan etmiştir. Çok sayıda Hz. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Allah-u Teâlâ’ya yaklaşmada kaydettiği çok uzak mesafelere işaret etmiştir. Tathîr ayeti olarak bilinen Ahzab Sûresinin 33. Ayeti, Mubahele ayeti olarak bilinen Âl-i İmran Sûresinin 61. Ayeti ve Meveddet ayeti olarak bilinen Şûra Suresi’nin 23. Ayeti bu ayetlerdendir.

Kerbelâ şehîdi Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun)... Hz.Resûlullah’ın Ehlibeyti’nden (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) olan İmamlar’ın üçüncüsü, hadîs ehlinin hepsinin icma ettiği (birlikte naklettiği) üzere İki Cennet Gençlerinin Efendisi’nden biri, Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) pâk zürriyetinin devam ettiği iki zattan biri, Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Necran Hıristiyanlarına karşı mubahele etmek (Bakınız mubahele – lanetleşme - olayı.Editör) için yanına aldığı dört kişiden biri, Allah-u Teâlâ’nın her türlü kiri ve kötülüğü giderdiği Kisâ (Abâ) ehli beş kişiden biri, Kur’ân-i Kerîm’in meveddetlerini emrettiği ve Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Onlar’a sıkı sıkıya tutunursa kurtuluşa erip Onlar’dan geri kalanların helâk olacağı “O kimseler”den biri...”

Allah-u Teâlâ mubarek doğumu hatırasına sevinen müminlerin ve müminelerin yüzlerini ağartsın...

Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğum günü tüm Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) sevdalılarına kutlu olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: