Boşanmaların artışı ve ailelerin dağılması konulu çalıştay düzenlendi

Çalıştaydan bir kare
XIV. Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali kapsamında ve Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’in geçtiğimiz Cuma hutbelerinde boşanma vakalarının ve ailelerin parçalanması vakalarının artışı hakkındaki tavsiyeleri doğrultusunda VIII. Hanımlar Konferansı kapsamında çalıştay düzenlendi.

Festival kapsamında düzenlenen konferanstan sorumlu komite; konunun önemi ve bu vakaların artışının önüne geçilmesinin zorunlu oluşu nedeniyle ailelerin dağılması ve boşanma vakaların artışı konulu çalıştay düzenlemeyi kararlaştırmıştı. Çalıştay genel olarak iki ana başlık üzerinden devam etti. İlki: Boşanma, sebepleri ve çözümleri. İkincisi de: Ailelerin dağılması, nedenleri ve çözümleri.

İlk başlıkta Dr. Refah Hekîm her biri dörder da beşer kişiden oluşan beş grup ile konuyu ele aldı. Gruplar boşanma vakaları, köklü çözümü ve önüne geçilmesi hakkında tartıştı.

İkinci başlıkta da aynı yöntem takip edildi. Dr. Neval el-Meyalî dörder ya da beşer kişiden oluşan grupları yönetti. Gruplar kendi aralarında ailelerin dağılmasına sebep olan sorunlar ve Müslüman ailenin varlığını yıkım tehlikesiyle karşı karşıya bırakan sorunlara değinildi.

Çalıştayda sorunların tüm yönlerden yeterli, gerçekçi, taraflar arası ortak bir sistem doğrultusunda bilimsel etüdü yapılmış ve pratikte uygulanabilir çözümlerinin ortaya konabilmesi için sorunların yasal, dini ve psikolojik boyutunun da üzerinde duruldu ve alanlarında uzman isimlerin görüşleri dinlendi.

Çalıştaya Irak’tan ve başka ülkelerden yaklaşık 50 araştırmacı ve akademisyenin katıldığını da bilgi olarak ekleyelim.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: