Şaban ayının ortası gecesi ve gününün fazileti ve amelleri üzerine...

Şaban ayının ortası son derece şerefli ve mubarek bir gecedir. Hz.İmam Sâdık’tan (O'na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“(İmam) Bâkır’a (O'na selâm olsun) Şaban ayının ortası gecesinin fazileti soruldu. O (O'na selâm olsun) da şöyle dedi: ‘O Kadir gecesinden sonra gecelerin en faziletlisidir. Onda, Allah kullara fazlını bağışlar, minneti (lütfu) ile onlara mağfiret eyler. Öyleyse onda (o gecede) Allah-u Teâlâ’ya yaklaşmak için çalışıp çabalayınız. Zira bu öyle bir gecedir ki; Allah (Azze ve Celle) o gecede dileyen (el açan, kendisinden dilenen) hiçbir kimseyi masiyet (Allah’ın emrine karşı bir iş) olmadığı sürece reddetmemeyeceğine dair kendisine yemin etmiştir. Bu gece Kadir gecesini Peygamberimiz’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kılınmasına mukabil Allah’ın bize Ehlibeyt’e ait kılınan gecedir. Öyleyse onda (o gecede) Allah-u Teâlâ’ya dua etmede ve O’na senâ etmede (övgülerde bulunmada) çalışıp çabalayınız...”

Bu gecenin en yüce bereketlerinden biri de Çağımızın Sultânı, Zamanımızın Sahibi, Canlarımızın O’na fedâ olduğu Hz.İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını daha da erken kılsın) bu gecede Dünyamızı şereflendirmesidir. (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hicri iki yüz elli beşinci senede Surre Men Rea’da (Samarra) seher vaktinde Dünyaya gelmiştir. Bu gecenin şerefini ve faziletini arttıran şeylerden biri de budur. Bu gece ile ilgili birçok amelin yapılmasının müstehap (dinimizce sevimli, sevdirilmiş) olduğu nakledilmiştir. Bunlardan bazısı şunlardır:
  • 1- Geceyi ihya ile geçirmek (geceyi uyumadan ibadet ile geçirmek): Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle naklolunmuştur: ‘Şaban ayının ortası gecesini ihya ile geçiren kimsenin kalbi; kalplerin öldüğü günde ölmez.”
  • 2- Gusül: “Zira o günahları hafifletir.”
  • 3- İki rekat namaz:
Yatsı namazı sonrası kılınır.

Sabah namazı gibi kılınır. Ancak ilk rekatta Fatiha Sûresi + Kafirûn Sûresi okunur. İkinci rekatta ise Fatiha Sûresi + Tevhîd (İhlas) Sûresi okunur.

Namaz bitiminde 33 defa Subhânallah, 33 defa Elhamdulillah, 34 defa Allah-u Ekber denir. Sonra da “Yâ Men Yelce-ul İbâd” duası okunur. Sonra secdeye gidilir. Secdede 20 defa “Ya Rab”, 7 defa “Ya Allah”, 7 defa “La hawle welâ quwwete illa billah”, 10 defa “Maşa’Allah”, 10 defa “La quwwete illa billah” denir. Sonra “Allahumme sallî Alâ Muhammed ve Âl-i Muhammed” denir ve ihtiyaçlar, dilekler dilenir.
  • 4- İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyareti: Hz.İmam Sadık’tan (O'na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Şaban ayının ortası olduğu zaman Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret eden tüm müminlerin geçmiş günahları bağışlanır ve onlara ‘amel etmeye başlayın’ denir...”
  • 5- Şu duaları okumak: Kumeyl Duası + “Allahumma bihakki leyletina hazihi...” diye başlayan dua
  • 6- İmam Seccâd’dan (O'na selâm olsun) Şaban ayında okunması rivayet edilen “Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammedin Şeceretin-Nubuvveti...” diye başlayan özel salavâtı okumak.


Şaban ayının ortası gününün amelleri ise şöyledir:


1- Oruç: Hz.Peygamber’dewn (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle rivayet olunmuştur: ‘Şaban ayının ortası olduğu zaman gecesini ibadet ile ve gündüzünü oruç ile geçiriniz.’

2- Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretini okumak.
  • 1- İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını daha da erken kılsın) “Esselâmu Aleyke Ya HuccetAllahi fî ardihi...” diye başlayan ziyaretini okumak.
  • 2- Ahd Duası olarak bilinen “Allahumme Rabben-nûr-el Azîm...” diye başlayan duayı okumak.
  • 3- Sahibuzzamân Hz.İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını daha da erken kılsın) zuhûrunun (ortaya çıkışının) daha da yakın kılınması için Allah-u Teâlâ’ya dua etmek.
(Mefâtîh-ul Cinân kitabının Şaban ayının ortası gecesi ve günü bölümüne başvurabilirsiniz.)Allah-u Teâlâ yapacağınız ibadetleri kabûl buyursun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: