برگزاری چندین نماز جماعت در حرم و صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام)

حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) در شبهای جمعه و ایام زیارتهای مخصوص حضرت امام حسین (علیه السّلام) به طور همزمان چندین نماز جماعت در مکانهای مختلف برگزاری می کند.
برای اطلاع بیشتر در این خصوص با سید مضر القزوینی از بخش امور دینی در آستان مقدس عباسی دیدار و گفتگویی داشته‌ ایم. ایشان درباره برگزاری چندین نماز جماعت در حرم مطهر عباسی گفت: برگزاری چندین نماز جماعت مسأله جدیدی نیست، بلکه مدتهاست که نمازهای جماعت متعددی به صورت همزمان برگزار می ‌شود. در هر یک از صحنهای حرم امام حسین (علیه السلام) و برادر بزرگوار ایشان حضرت ابوالفضل عباس (علیه ‌السلام) نمازهای جماعت متعددی برگزار می ‌شود که این امر بر اساس حکم شریعت و فتواهای فقیهان مانعی ندارد. وی در ادامه افزود: برپایی نماز جماعت شروطی دارد که از مهمترین آن برقراری اتصال به امام جماعت است و از آنجا که مساحت صحن حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) محدود می باشد و تعداد نمازگزاران نیز بسیار است، برقراری این اتصال بسیار دشوار می گردد؛ به همین دلیل نمازهای جماعت متعددی برگزار می شود که از جمله آنها:
اول: نماز مرکزی و اصلی در داخل صحن حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) است که از سمت باب القبلة برپا می ‌شود.
دوم: نمازی که در محوطه مقابل باب القبله حرم حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) از خارج صحن مطهر برگزار می‌ شود.
سوم: نمازی که در خیابان مجاور با صحن حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) از سمت شرقی برگزار می ‌شود.
چهارم: نمازی که در سرداب محل توسعه صحن حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) اقامه می‌ شود.
پنجم: نماز جماعت خواهران که در سردابهای صحن مطهر «سرداب امام حسین (ع) و امام هادی (ع)» برپا می‌ شود.
سید مضر القزوینی در ادامه افزود: این نمازها به صورت همزمان اقامه می شود و هر نمازی امام جماعت خود را دارد که این ائمه جماعت از بخش امور دینی انتخاب می گردند. در آینده امیدوار هستیم که مکان برپایی این نمازها گسترش یابد تا زائران بتوانند نماز را به صورت جماعت اقامه کنند، زیراکه در حال حاضر به دلیل محدود بودن مساحتها چه در صحن مطهر یا در مکانهای مشخص شده برای اقامه نماز که به آنها اشاره کردیم، بسیاری از زائران نمی توانند نماز را به جماعت بخوانند.
وی در مورد آمادگیها برای اینگونه زیارتها بالأخص شبهای جمعه و زیارتهای خاصه حضرت امام حسین (علیه السّلام) تاکید کرد: تلاشهای بسیاری از سوی واحدهای آستانهای قدس عباسی بالاخص واحد امور خدمات و بخش نظارت حرم صورت می گیرد و نیروهای این دو بخش محل اقامه نماز جماعت را در ساعتی قبل از اذان مفروش می کنند و مکانهای دیگری همچون سردابها را برای اقامه نماز جماعت آماده می کنند.
زائران نیز از گامهای اتخاذ شده توسط آستان مقدس عباسی جهت اقامه نماز در زمان حضور خیل عظیم زائران قدردانی می کنند و در عین حال از صاحبان هتلها و مغازه های اطراف آستان مقدس خواسته شده است تا با این آستان جهت گسترش مساحت خارج از صحن به هنگام ازدحام جمعیت برای برگزاری نماز جماعت همکاری نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: