Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden Yüce Dini Merceiyet’in parlamento seçimlerine yönelik bildirisine dair açıklayıcı dersler...

Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’in Irak’ta gerçekleşecek Parlamento seçimleri ile ilgili Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda kıldırılan Cuma namazında ilan ettiği önemli bildirinin ardından paragraf ve içeriğinin netliğine rağmen yapılan analizler, okumalar ve geleceği yönelik kehanetler arttı. Bu bildiriye dair netliğe kavuşmayan hususları açıklamak ve bulanık suda avlanan bazı kimselerin bu fırsattan istifade etmesinin önüne geçmek amacıyla Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü harekete geçti ve Irak’ın yaşamakta olduğu otoriteyi elinde bulunduran kimselerin yolsuzluklarından kurtaracak yol haritasının belirtildiği bu bildirinin bu bölümlerini açıklamak için dersler düzenlemeye başladı.

Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamada bulunan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü Başkanı Şeyh Salah Kerbelâî düzenlenen dersler ile ilgili olarak şunları söyledi: “Her gün Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda düzenleniyor. Dersler Bölüm mensubu değerli Seyyid ve Şeyh’ler tarafından tüm ziyaretçilerin ve Mukaddes Türbe mensuplarının işitebileceği bir şekilde açıktan veriliyor.”

“Dersler Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi’nin onayı doğrultusunda düzenlenmektiedir. Amacı; bulanık sularda avlanıp Yüce Dini Merceiyet’in bildirisini zorla kendi istedikleri anlamlara çekmek isteyen ve her üç paragrafının netliğine rağmen bildirinin özü ile hiçbir ilişkisi olmayan yorumlarda bulunan kimselerin önünü kesmektir.”

“Geçtiğimiz Cuma günü Seyyid Sistanî (Başarısı daim olsun) Bürosu’nun yayınladığı bildiriye dair son gelişmelere dayalı olarak netliğine rağmen bu hususları ziyaretçilere ve mensuplara açıklama gereği doğdu. Özellikle de bunda memleketin maslahatı olduğunu gören kimsenin seçimlere gitmesi noktasında. Çünkü vatandaşın ancak maslahat olduğunu görmesi durumunda seçime gitmesi olarak (yazılan bu ifadenin) belli başlı bir çevirisi gerekiyor.”

“Bugün değerli kardeşlerimiz, içeriği Yüce Dini Merceiyet’in seçimler hakkında yayınladığı bildiriyi aşmayan dersler vermeye başladı. Hem Kafa karmaşasına ya da (teviller) farklı yorumlamalara mahal vermemek hem de herhangi bir seçim listesinin (ittifakın) bildiriyi bir taraftan destekleyip öte yandan kötülemesine ya da nalıncı keseri gibi kendine yontmasına imkan vermemek için tam bir şekilde anlaşılabilmesi için her bir paragrafı ayrı ayrı ele almaya çalışacağız. Çünkü Merceiyet’in istediği de budur.”

Yüce Dini Merceiyet Irak’ta gerçekleşecek parlamento seçimleri ile ilgili bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda Şeyh Abdulmehdî Kerbelâi (İzzeti daim olsun) tarafından 17 Şaban 1439 (4 Mayıs 2018) Cuma günü kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde okunmuştu. Bildiriyi okumak için buraya tıklayınız.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: