برگزاری اولین مسابقه "برترین پایان نامه دانشکده های پزشکی و مهندسی"

آمادگی های لازم برای برگزاری اولین مسابقه "برترین پایان نامه دانشکده های پزشکی و مهندسی" ویژه دانشگاههای عراق صورت گرفته است.
این مسابقه در حاشیه فعالیتهای «طرح جوانان الکفیل» و به همت واحد روابط دانشگاهی آستان مطهر برگزار شده و ارزیابی علمی پژوهش ها توسط کمیته علمی صورت می گیرد.
ماهر خالد المیاحی مسئول واحد فعالیتهای دانشگاهی آستان مطهر عباسی و عضو کمیته برگزاری مسابقه در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: این مسابقه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و با هدف حمایت از طرح و ایده های دانشجویی، تشویق دانشجویان نمونه و سوق دادن آنان در مسیر خلاقیت و نوآوری و اجرایی نمودن طرحهای برگزیده با همت آستان مطهر عباسی برگزار می شود.
وی افزود: با توجه به اهمیت این مسابقه و حصول نتایج بهتر، نشست های بسیاری با نمایندگان اداره پژوهش و ارتقای علمی صورت گرفته است.
ماهر المیاحی ادامه داد: اهتمام بسیاری از دانشگاهها و دانشجویان جهت مشارکت در این مسابقه مشاهده شده و تاکنون حدود شصت پایان نامه گروهی و فردی از دانشکده های پزشکی و مهندسی جهت شرکت در مسابقه به این بخش ارسال شده است.
این مسابقه با هدف اجرایی کردن طرح های مهم و نمونه، انگیزه ای برای سوق دادن دانشجویان به سمت نوآوری و پژوهشهای علمی را ایجاد نموده است.
از سوی دیگر؛ مدیر اداره پژوهش و ارتقای علمی و همچنین رئیس کمیته علمی مسابقه، خانم هناء عبدالحسین محیمید اظهار داشتند: این مسابقه با وجود آنکه برای نخستین بار برگزار شده ولیکن با مشارکت بسیاری از دانشجویان علاقمند روبرو گشته و از حمایت ویژه آستان مطهر عباسی که همواره در پشتیبانی از آموزش و تعلیم عراق پیش قدم بوده، برخوردار شده است.

اهداف این مسابقه عبارتند از :
۱. تمرکز و توجه بر آثار خلاقانه دانشجویان علوم پزشکی و مهندسی
۲. تشویق دانشجویان و ایجاد فضای رقابت میان آنها جهت ایجاد فرصت جهت ارائه طرحهای ابتکاری دانشجویی
۳. شناسایی تواناییها و استعدادهای دانشجویان و ترغیب آنها به ارائه ابتکارهای علمی
۴. تلاش جهت اجرایی نمودن پژوهش های علمی
۵. ترغیب اکثریت دانشجویان به ارائه ابداعات و خلاقیتها و حمایت آستان مطهر عباسی از آنان.
۶. برداشتن گام های منسجم در ترغیب دانشجویان به ارائه ابتکارات علمی و حمایت بخش پژوهش های علمی و اجرایی از پروژه‌های ویژه و مهم.
این مسابقه در روز چهارشنبه ششم تیرماه به مدت دو روز در سالن دانشگاه العمید وابسته به آستان مطهر حضرت عباس (علیه السلام) و با بیان طرحها و اعلام اسامی منتخبان و تجلیل از مشارکت کنندگان برگزار می گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: