Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Harem-i Mutahharı’nın ikinci bölümünün mermer ile kaplanmasına başlandı

Çalışmalardan bir kare
Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saîğ Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Harem-i Mutahhar olarak bilinen kısmının ikinci bölümünün mermer ile kaplanmasına başlandığını duyurdu. Söz konusu bölüm erkeklere tahsis edilmiş olan Kıble Kapısı ile iki tarafında yer alan alandan oluşuyor. Daha önce hanımlara tahsis edilmiş olan ilk bölümün mermer ile kaplanması çalışmalarına başlanmış ve tamamlanmıştı.

Ziya Mecîd Saiğ şunları sözlerine ekledi: “Bu bölümün kapladığı alan 500 m2yi bulmakta olup ilk çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar şunları kapsıyor:”

  • - Eski mermerin kaldırılması
  • - Eski betonun kaldırılması ve zarar gören bölümlerin onarımı
  • - Zemindeki sıkıntıların ve yarıkların özel malzeme kullanılarak giderilmesi
  • - Mermer kaplaması için hazırlık oluşturması amacıyla zeminin özel niteliklere sahip beton, eski zemine yapışmasına yardımcı malzeme, rutubeti engelleyici malzeme vb kaplanması.
  • - Demir ağ yapım çalışması ve beton döküm (katmanının) altına yerleştirilmesi.
  • - Su sarfiyat, telekomünikasyon, yangın ve erken uyarı sistemleri için altyapı çalışması yapılması ve Sahn-ı Şerîf’e (Ana avluya) bağlanması. Böylelikle sistemler (ana avludaki sistem aracılığıyla) Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki sistemlere bağlanacaktır.

“Bu çalışmalardan sonra mermer ile kaplamaya başlanacaktır. Mermerler tüm proje için seçilmiş mermerler olup Multi- Onyx olarak bilinen doğal ve ender türden iyi mermerlerdir ve birçok özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bunların en önemlileri doğallığı, doğal renklere sahip oluşu, iklim şartlarına karşı yüksek dayanıklılık sahibi olması ve şahane yansımalar vermesidir. Kalınlıkları ise yaklaşık olarak 4cm’dir.”“Çalışmalar Mühendislik Bakımı Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçilerden Mukaddes Ziyaretgâh’a Kıble Kapısı tarafından girip ziyaret edemedikleri için özür diliyoruz. Teknik personelimiz kaplama çalışmalarının belirlenen takvimde, istenen niteliklere uygun ve mümkün olan en hızlı şekilde tamamlayacaklardır. Sonrasında da başka bir aşama olan Pâk avluyu kaplama aşamasına geçilecektir. Zaten onun da hazırlıkları şimdiden başladı.”

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Harem-i Mutahhar ve Sahn-ı Şerîf (Ana avlu) bölümleri bir grup projenin uygulanmasına sahne olmuştur. Her bir proje ve özel özellikleri ile uyumlu özel bir zaman ve mekan planları doğrultusunda gerçekleştirilen bu projellerden bazıları şunlardır: Mukaddes Türbe’nin ana avlusunun tavan ile kaplandığı yatay genişlemesi projesi, Mukaddes Türbe’nin eyvanlarının kaplanması, Ana avlunun altına inşa edilen yeraltı avluları, yeni Zarîh-i Şerîf’in üretilmesi ile montajı ve soğutma, yangın söndürme, erken uyarı, telekomünikasyon, gözetleme vb destekleyici sistemlerin kurulması projeleridir. Bunun dışında burada bahsetmeye yerimizin yetmediği çok daha fazla proje bulunmakta olup söz konusu projelerin sonuncu halkası haberimizin konusu olan ve diğerlerinden daha az önemli olmayan Harem-i Mutahhar ile Sahn-ı Şerîf’in (Ana avlunun) mermer ile kaplanması projesidir. Projeyi önemli kılan bir diğer neden de bu her iki bölümde en son mermer ile yapılan kaplama çalışmasının geçtiğimiz yüzyılın yetmişli yıllarında gerçekleşmiş olmasıdır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: