Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü yaz tatilini Kur’ân-i Kerîm ile değerlendirmeye yönelik yaz kurslarını başlattı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslamî ve İnsani Maarif İşleri Bölümü’ne bağlı Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü Kur’ân-i Kerîm kültürünü yayma ve derinkere işlemeyi hedefleyen projeler zincirinin bir halkası olan “Yaz Mevsimi Kur’ân-i Kerîm Kursları Projesi”ni başlattı. Enstitü’nün ana merkezinde ve Irak eyaletlerinin genelinde yer alan şubelerinde başlatılan öncü projenin amacı; öğrencilerin yaz tatilini Kur’ân ile değerlendirmek ve Kur’ân-i Kerîm ile Pâk Itret’in (Ehlibeyt- Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) saf kaynağından gelen köklü bir İslami kültür taşıyan mümin gençlik yetiştirmek.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü Müdürü Şeyh Cevâd Nasravî Uluslararası El-Kefîl Ağı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kurslar Enstitü tarafından daha önce açılmış olan kursların devamı niteliğinde olup yetişme çağındaki genç ve çocuklar nezdinde Kur’ân-i Kerîm Kültürü ile Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) yaklaşımını aşılamayı hedeflemektedir. Çünkü Kur’ân maarifini toplum nezdinde yaymakla ilgilenmek; din düşmanları tarafından başlatılan saldırılara karşı girişimde bulunmanın en önemli faktörlerindendir. Bu da Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün önemli ve esas projelerindendir. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği buna büyük önem vermiş ve bunu Mukaddes Türbe’nin öncelikli etkinliklerinden kılmıştır. Bu da bunun bu mübarek neslin doğru yetiştirilmesi ve güzel nefislerinin tezkiyesi (uslandırılıp kabalıklardan, kötü huylardan arındırılması) açısından taşıdığı (önemden dolayıdır).”

“40 gün boyunca sürecek olan bu proje; Kur’ân-i Kerîm hafızlığı, fıkıh, fıkhta karşılaşılmakta olan meseleler, akaid, usul-u din, genel surette İslam’ın rükünleri, güzel ahlak gibi birçok dersi kapsamaktadır. Kurs kapsamında özellikle üzerine düştüğümüz ve esas derslerimizin arasında tüm öğrencilere doğru namaz kılma, doğru abdest alma, doğru gusül ve doğru teyemmüm almanın öğretilmesidir.”

Kursların düzenleneceği yer için Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin genişleme projesi kapsamında inşa edilen yer altı avluları tercih edilmiş olup öğrenciler kolaylıkla öğrenebilmeleri için halka şeklindei gruplara bölüştürüldü. Kurslar Perşembe ve Cuma günleri hariç her gün sabah saat dokuzdan öğle saat on ikiye kadar devam etmekte olup günde dört ders şeklinde düzenlenmektedir. Derslerin bitiminin ardından öğrenciler Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından temin edilen araçlarla evlerine ulaştırılmaktadır. Mukaddes Türbe ayrıca kursa katılanlar için tek tip bir üniforma da temin etmiştir.Haberimizin konusu olan bu proje Kur’ân-i Kerîm ve Pâk Itret (Ehlibeyt - Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) yolundan giden bir nesil yetiştirmeye yönelik bir proje olup kayıt yaptıran öğrenci sayısında her geçen yıl daha fazla bir artışa sahne olmaktadır. 2011 yılında proje başladığı zaman 150 öğrenci ile kayıt yapılırken bu sayı 2014 yılında 6000 öğrenciye, 2016 yılında 10000 öğrenciye ve 2017 yılında da 16000 öğrenciye yükselmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: