اعلام نتایج مقالات برگزیده در مسابقه مجله «ریاض الزهرا»

کمیته علمی دومین مسابقه پژوهشهای رسانه ای، اسامی مقالات برگزیده در مسابقه ای که به همت مجله «ریاض الزهرا» برگزار شده را اعلام نمود.
این مسابقه برای دومین سال متوالی در حاشیه فعالیتهای سومین کنفرانس رسانه ای و با شرکت تعداد زیادی از پژوهشگران خانم از شهرهای مختلف کشور عراق برگزار می شود.
ارزیابی مقالات طبق معیارها و مباحث علمی صورت گرفته است و نتایج این مسابقه به شرح ذیل اعلام گردید:
1.خانم دکتر غصون حسین با مقاله «رسانه های دیجیتال»
2.خانم دکتر تغرید حیدر با مقاله «راهکارهای گمراهی رسانه ای و نقش آن در افکار عمومی»
3. خانم دکتر خدیجه حسن القصیر با مقاله «گمراهی رسانه ای و نقش آن در جعل حقایق (رسانه داعشی به عنوان مثال)»
این مقالات در نشست پژوهشی که به ریاست خانم دکتر مریم التمیمی در حاشیه سومین کنفرانس رسانه ای برگزار می شود، مورد گفتگو و بحث قرار می گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: