“Yüce Dini Merceiyet ve İslam Ümmetini korumadaki rolü” konulu araştırma konferansı başladı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü tarafından düzenlenen Mukaddes Müdafaa Fetvası Festivali devam ediyor. ‘Zafer sizdendir, sizedir, sizindir ve ehli de sizsiniz’ sloganı altında düzenlenen festival kapsamındaki etkinliklerden biri olan “Yüce Dini Merceiyet ve İslam Ümmetini korumadaki rolü” konulu araştırma konferansı 15 Şevval 1439 (30 Haziran 2018) Cumartesi günü sabahı başladı. Havza araştırmacıları ve akademisyenlerin Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’in İslam ümmesini korumada, onu kuşatan tehlikeleri bertaraf etmede ve DAİŞ düşüncesi ile saldırılarına karşı girşimde bulunarak oynadığı önemli rolü işleyen ve modern çıkarımlar içeren çalışmaları ile katıldığı konferansa Mukaddes Kerbelâ içinden ve dışından yoğun bir katılım gerçekleşti.

Konferans iki oturum şeklinde gerçekleşti. İlk oturumun moderatörlüğü Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi El-Amîd Araştırmalar ve Etüdler Merkezi’nden Dr. Adil Nezîr tarafından gerçekleştirildi ve şunlar işlendi:

İlki: Araştırmacı Dr. Ammar Alu Rubeyî’nin “Mukaddes müdafaa fetvası ve Halk Seferberliği stratejisinin netleşmesindeki rolü: Halk Seferberliği’nin DAİŞ terör örgütüne karşı savaşta stratejik denklemi düzeltici rolüne dair askeri bir okuma” isimli çalışması oldu.

İkincisi: İki araştırmacının (Dr. Felah Hasan Hammadî ve Dr. Murteza Şenayşal es-Sahî) ortak çalışması olan “Seyyid Sistanî (İzzeti daim olsun) Merceiyeti ve 2003 yılında Irak’ın milli birliğinin korunmasındaki rolü” adlı çalışma.

Üçüncüsü: İki araştırmacının (Dr. Halid Cafer Malik ve Araştırmacı Abdulkerîm Cafer el-Keşfî) ortak çalışması olan “Yüce Dini Merceiyet ve tekfirci akımlara karşı İslam ümmetinin birliğinin korunmasındaki rolü” adlı çalışma.

Dördüncüsü: Dr. Şeyh İmad el-Kazımî’nin “Dini Merceiyet ve Irak devletinin inşasındaki rolü: Mirza Şirazî ve Seyyid Sistanî’nin fetvalarındaki duruşlar ve görüşler” başlıklı araştırması.

Beşincisi: Dr. Huseyn el-Esedî’nin “Kifai müdafaa fetvası; sonuçlar ve meydan okumalar” isimli çalışması.İkinci oturum ise Dr. Ali Kazım el-Muslavî moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda sekiz çalışmanın özeti paylaşıldı:

İlk araştırma: Araştırmacılar Hasan Mehdî el-Derbendî ile Muhammed Nasır el-Ezarî’nin “Dini merceiyet ve düşünce ile toplumun inşasındaki etkisi” başlıklı çalışması.

İkinci araştırma: Araştırmacılar Dr. Casim Reşîd el-Uteybî ile Dr. Rahim Razi el-Haz’alî’nin “İsrail tarafından yönelitlen siyasi söylemde Kifai müdafaa fetvasının yayınlanması – İsrail stratejisinde bir okuma” isimli çalışması.

Üçüncü araştırma:Araştırmacı Dr. Selîm Huseyn Yasîn’in “Şii Dini Merceiyet’in Irak’ta 1914-1924 yılları arasında gelişen olaylardaki rolü” başlıklı çalışması.

Dördüncü araştırma: Araştırmacılar Dr. Kasım Şuayb Sultanî ve Dr. Tamir Mekkî Ali’nin “Yüce Dini Merceiyet’in barış içerisindeki bir arada yaşamı güçlendirmedeki rolü… Yüce Dini Merceiyet’in mutemedlerinin Cuma hutbeleri hakkında bir etüd…” isimli çalışması.

Ayrıca konuklar katılımda bulunarak konferansın bilgi zenginliğinin daha da artmasına katkıda sağladı.

Konferans ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Başkan Yardımcısı Ahmed Sadık şunları söyledi: “Konferansa katılım için Irak’tan ve dışından başvuran akademisyen ve havza talebelerinden teslim alınan araştırmaların sayısı 58’dir. Araştırmaların tümü kurulan özel bir uzman komite tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuş olunup değerlendirme sonucunda 28 araştırma (kabul edilmiştir). Bunlar arasında ilk beş yarışma seçilecek olup araştırma yarışması ödülü verilecektir. Araştırmaların hepsi değerli araştırmalar olup akademik ve havza talebelerinin ne kadar dikkat ettiğini gösteren ve uzmanlık alanına yönelik konferansların düzeyine yükselen çalışmalardır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: