بررسی تاثیر شعائر دینی بر معماری اسلامی در همایش میراث کربلا

یکی از همایشهایی که با موضوع فعالیتهای میراثی توسط مرکز میراث کربلا وابسته به بخش معارف اسلامی و انسانی آستان مطهر عباسی برگزار می شود، همایش میراث کربلاست.
این همایش از طریق احیای جنبش تحقیقات علمی و گفتگوی هدفمندانه و سازنده با حضور پژوهشگران و متخصصان این رشته به بررسیهای فکری و علمی، میراث کربلا همت گماشته است تا پژوهشگران طرحهای خود را بر حسب هر یک از محورهای جلسات همایش ارائه دهند. به طوری که اخیرا موضوع «تاثیر شعایر دینی بر معماری اسلامی- مطالعه در معماری کربلا» مطرح شد تا عنوان دومین جلسه گفتگوی این همایش باشد.
در این جلسه دکتر زین العابدین موسی جعفر از دانشگاه کربلا سخنرانی کرد. وی سخنان خود را با بیان مقدمه ای از معماری اسلامی در شهر مقدس کربلا و تاثیر آن بر ذهن زائران وارد شونده به این شهر مقدس آغاز کرد.
وی طی این سخنرانی در مورد معماری اسلامی کربلا، انواع مختلف و مظاهر آن و دوره های زمانی و تاریخی که شاهد آن بوده است سخن گفت و نظریه های معماری و مهندسی را در چارچوبهایی بیان نمود که غربیها و شرقیها بررسی کردند. وی همچنین نمونه هایی از معماری اسلامی و تغییراتی را که به مرور زمان بر آن عارض شده ارائه کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: