Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nden Mukaddes Müdafaa Fetvası şehitleri yetimlerine bakan projeye destek ve yardım

Mukaddes Türbe tarafından sunulan hizmetlerden bir
Irak’ı ve halkını DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) teröristlerine karşı müdafaa fetvasının yayınlanmasından itibaren Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi fetvayı destekleyenlerden kurumlardan biri oldu. Yüce Dini Merceiyet’in buna yönelik teşvik talimatları ile uyumlu, farklı farklı biçimlerde ve halen artan bir ivme ile süren destek ve yardım çalışmalarının bir parçası da mübarek fetvanın şehitlerinin yetim kalan evlatlaır ile ilgilenmek oluşturdu. Dökülen pâk kanları vesilesiyle Irak’ın güven ve asayiş nimetini yaşadığı şehitlerin evlatlarına bakmaya büyük önem veren Mukaddes Türbe’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği çok sayıda çalışmadan biri de Mukaddes Müdafaa şehitlerinin yetimleri ile ilgilenen el-Fadl Kurumu’na sağladığı destek oldu. Mukaddes Türbe adı geçen kuruma yönelik “El-Kefîl Babam: Gıda, şifa ve giysi” isimli bir program çerçevesinde destek programı başlattı.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından sunulan destek ile ilgili olarak kurum sorumlusu Şeyh Huseyn el-Turabî Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “ ‘El-Kefîl Babam; Gıda, şifa ve giysi’ projesi insani bir hayır projesidir. Bu projeyi kurumumuz organize etmiş olup sosyal dayanışmayı aktif hale getirerek mukaddes müdafaa fetvası şehitleri ailelerine saygın bir yaşam temin etmeyi hedeflemektedir. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin de Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun) doğrudan talimatı aracılığıyla projenin devamına sürekli ve büyük desteği olmuştur. Bu da Mukaddes Türbe’nin destek programları ile uyumlu bir adım olmuştur.”

“Proje bireyin yetimin kefaletini üstlenmesi üzerine kuruludur. Kefaletin başlaması sonrası kurum, kefaleti üstlenilen yetim aileye üç bilet vermektedir. Bu biletten de yetim ailesi aşağıdaki gibi yararlanacaktır:”

“İlki: Gıda bileti. Bu bilet ailelerin saygın bir biçimde gıda ve ev eşyası ihtiyaçlarını temin etmesini sağlamaktadır. Zira bu onlara Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl Hayvansal Ürünler Şirketi firmasından doğrudan alışveriş yapmalarına imkan vermektedir.”

“İkinci: Şifa bileti. Bu bilet, yetime kurum tarafından kucak açıldığı müddetçe tam bir şekilde sağlık bakımını kapsamaktadır. El-Fadl Kurumu bu kapsamda en önemlileri Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl Uzman Hastanesi olmak üzere bir grup hastane ile anlaşmalar imzalamıştır. Bu anlaşmalar kapsamında kurum tarafından gelen tüm vakaların tedavisi yapılacaktır. Tedavinin şehit oğulları ve kızlarına ek olarak şehit eşi ve şehit annesini kapsayacağını da ifade edelim.”

“Üçüncü: Giysi bileti. Bu çocuklara en çok neşe ve sevinç getirecek iştir. Bayramlarda ve belirli münasebetlerde yeni giysiler alma işlemidir. Giysi biletinin gayesi budur. Bu biletler ailelerin evlatlarına birçok kompleksten giysi satın almasını sağlamaktadır. Bu biletler her altı ayda bir yenilenmektedir. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Afaf Alışveriş Merkezi’nin bu konuda önemli ve bariz bir rolü olmuştur.”

“Projenin ilk aşaması Yüce Dini Merceiyet’in başlattığı kifai müdafaa fetvasının kahraman şehitlerinin 500 yetiminin ihtiyaçlarının kapanmasını hedeflemektedir. Önümüzdeki aşamada dayanışma sistemi tarafından kapsanan Iraklı genel yetimlerin sayısı 1500’e çıkarılarak program genişletilecektir.”

“Destek ve yardım sunan taraflar ve özellikle de Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin verdiği destek ve yardım olmasaydı genişleme sağlanamazdı.”

“Geçen söylediklerimize ek olarak Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin yetimlerin psikolojik olarak eğlenip dinlenmesinde önemli bir rolü olmuştur. Yetimleri turistik geziler, Mukaddes Türbeler ziyaretleri vb hususlar düzenleyerek sırtlarındaki psikolojik yükü hafifletmişlerdir.”

Bu girişim Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından bu saygın ailelere sunulan ve hem onlara hem de yaptıkları fedakarlığa saygı sunmak amacıyla yapılan girişimlerdendir. Mukaddes Türbe bu girişimler vb çabalar aracılığıyla; toplumun yetim kesiminin kültür seviyesini geliştirmeye, onları topluma katmaya ve yaşadıkları yetimlikten doğan bazı psikolojik durumların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Adı geçen kurum ile aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmek mümkündür:


E-posta: alfadael.foundation@gmail.com

GSM: 00964 7601608978

00964 7718466503
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: