Hatırasında bir bakış: Hz. Fatıma Masume’nin (O’na selâm olsun) mubarek doğum gününe dair…

Zilkâde ayı; onda yapılan amellerin ecir ve sevabına ek olarak birçok önemli münasebetin de gerçekleştiği bir aydır. Zira bu ayın ilk gününde; Nübuvvet Hanedânı Pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) kutlu şeceresinin bereketli bir dalı olan Hz.İmam Musa Kâzım’ın kızı Hz. Fatıma (Onlar’a selâm olsun) dünyayı şereflendirmiştir.

“Masume” lakabı ile tanınmış olan Hz. Fatıma; H. 173 senesinin Zilkâde ayının ilk gününde Medîne-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir. Rivayetlerde geçtiğine göre O’na “Masume” lakabını Hz.İmam Rıza (Allah’ın selâmı üzerine olsun) vermiştir. Rivayetlerde ayrıca validesi Hz. Tuktem henüz cariye iken Hz. Masume’yi dünyaya getireceğini bildirdiği ve ‘Ehlibeyt’in Kerîmesi’ lakabını verdiği geçmiştir.

Hz. Masume’nin (O’na selâm olsun) yetiştirilmesini Ağabeyi Hz.İmam Rıza (O’na selâm olsun) üstlenmiştir. Çünkü Hz. Masume’nin (O’na selâm olsun) doğduğu senede Abbasi rejimi yöneticisi Harun, Hz. Masume’nin Babası Hz.İmam Musa Kâzım’ı (Onlar’a selâm olsun) hapse attırmış, sonra da H.183 yılında da suikast düzenleyerek zehirletmiş ve şehîd etmiştir.

Bu yüzden de Hz.Masume (O’na selâm olsun) diğer kardeşleri ve bacıları ile birlikte Hz.İmam Rıza’nın (O’na selâm olsun) gölgesinde büyümüşlerdir.

Memun Hz.İmam Rıza’yı (O’na selâm olsun) Horasan’a getirtmek istediği zaman tıpkı diğer Ebu Taliboğulları gibi Hz. Masume’yi de (O’na selâm olsun) şiddetli bir endişe sardı. Çünkü Hz.İmam Rıza (O’na selâm olsun) onlara Tus’a gittiği yolculukta şehîd olacağını önceden haber vermişti. Bu yüzden de Hz.İmam Rıza’nın (O’na selâm olsun) izlerini takip edip henüz hayatta iken O’nunla buluşmak arzusuyla yola koyuldu. Ancak alışık olmadığı uzun yolculuk yorgunluğu onu bitkin düşürdü ve şiddetli bir şekilde hastalanarak yatalak hale geldi.

Bu denli şiddetli bir hastalık halinde iken Kum şehrine taşındı. On yedi gün sonra H.201 yılının Rebiüssanî ayının onuncu gününde vefât etti ve şu anda Türbesi’nin bulunduğu Mukaddes Kum kentine defnedildi. Kabrinin üzerine hasırlardan bir gölgelik yapıldı. Hz.İmam Cevâd’ın kızı Hz. Zeyneb (Onlar’a selâm olsun) da gelip o pâk Kabrin üzerine bir Kubbe inşa etti.

Hz. Seyyide Masume’nin (O’na selâm olsun) birçok kerâmeti görülmüştür. Bunların bazısı “Kerâmat Masume” isimli bir kitapta yazılıdır. Hz. Masume’nin (O’na selâm olsun) ziyaretinin yapılmasının da büyük bir ecri vardır. Hz. Fatıma Masume’nin (O’na selâm olsun) ziyaretinin faziletine dair birçok rivayet geçmiştir. Bunlardan bazısı şunlardır:

  • 1- Sad b. Said’ Ebul Hasan Hz.İmam Rıza’dan (O’na selâm olsun) şöyle naklediyor: (Hz.İmam Rıza’ya - O’na selâm olsun) Cafer oğlu Musa kızı Fatıma’nın kabrini sordum. O da ‘Her kim onu ziyaret ederse o kimseye cennet vardır’ diye buyurdu.
  • 2- İmam Cevâd’ın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ‘Kum’daki Halamın kabrini ziyaret eden kimseye cennet vardır.’
  • 3- Sâd yoluyla Hz.İmam Rıza’nın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Hz.İmam Rıza (O’na selâm olsun) “Ey Sâd; sizde bize ait olan bir kabir vardır” diye buyurdu. Ben de “Sana kurban olayım; Musa’nın kızı Fatıma’nın mı?” dedim. “Evet; O’nun hakkını tanıyarak O’nu ziyaret eden kimseye cennet vardır” diye buyurdu.
  • 4- İmam Sâdık’ın (O'na selâm olsun)şöyle buyurduğu naklolunmuştur: “Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) bir haremi (yasak, mukaddes mekânı) vardır; o da Medîne’dir. Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) de bir haremi vardır; o da Kûfe’dir. Bizim de bir haremimiz vardır; o da Kum beldesidir. Orada Fatıma adında, evlatlarımdan bir kadın defnedilecektir. Her kim O’nu ziyaret ederse cennet ona farz olur.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: